Indikatorer för läkemedelsbehandling

Indikatorer för läkemedelsbehandling

För att främja en rationell användning av läkemedel och medicinsk säkerhet producerar Fimea olika informationsprodukter och läkemedelsövervakningsdata med hjälp av indikatorer. Fram till 2019 var Fimeas indikatordata tillgänglig enligt sjukvårdsdistrikt och sammanställdes från FPA:s register över ersättningsberättigade läkemedelsleveranser. Från och med 2020 är indikatordata tillgänglig enligt välfärdsområden och sammanställs från all data i FPA:s Kanta-tjänsternas Receptcenter.

Indikatorer

Läs mer

Medicin75+ databas (Fimea)

Sotekuva informationsunderlag (Institutet för hälsa och välfärd)

Konsumtionsdata om läkemedel (FPA) (på finska)

Mer information

Juho Wedenoja, Utvecklingsöverläkare, tel. 0295223642