Hur får vi läkemedel till användarna i Finland?

Hur får vi läkemedel till användarna i Finland?

Ett läkemedelsföretag (= innehavare av försäljningstillstånd) har som uppgift att säkerställa att ett läkemedel med försäljningstillstånd på den finska marknaden är kontinuerligt tillgängligt för läkemedelsgrossisternas, apotekens, sjukhusapotekens och läkemedelscentralernas behov.

Apoteken och läkemedelscentralerna ansvarar för läkemedelsförsörjningen inom sitt verksamhetsområde. Läkemedelsgrossisterna ska också säkerställa att de har behövlig mängd läkemedel att leverera till apoteken, läkemedelscentralerna och sjukhusapoteken.

Fimea övervakar att tillverkningen och distributionen av läkemedel på marknaden är ändamålsenlig, att det finns tillgång till läkemedel samt ser till användarsäkerheten.

Hur ska jag göra om min medicin är slut på apoteket

Infograf

Apotek:

Apoteket kan kontrollera om det läkemedel du behöver finns till salu i Finland och om det eller ett utbytbart läkemedel finns att få. Ifall läkemedlet inte finns på ditt närmaste apotek och det är slut i partiaffären kan du ta reda på saken via apotekens söktjänst på internet, där tillgången på apoteksvisa läkemedel på flera apotek framgår.

Läkare:

Ifall din receptmedicin hotar att ta slut under en tid av störningar i tillgången (restsituation) ska du kontakta den behandlande läkaren, som bedömer behovet av ersättande behandling.

Läkemedelsföretag:

Du kan via Fimeas sök av restnoteringar ta reda på hur länge restsituationen för din medicin pågår.

Uppgifterna i söktjänsten baserar sig på läkemedelsföretagets uppgifter. Hur länge restsituationen pågår baserar sig på läkemedelsföretagets bedömning och det är på läkemedelsföretagets ansvar att uppdatera uppgiften om restsituationen ifall där sker förändringar.

Läkemedelsföretagen ansvarar för läkemedlens introduktion på marknaden och avslutande av saluföring.

Be vid behov om mer information av läkemedelsföretaget. Kontaktuppgifter finns angivna bland uppgifterna om preparatet i söktjänsten:

Fimea:

Ifall en medicin du behöver inte finns tillgänglig, och restsituationen inte syns i Fimeas sök av restnoteringar, kan du lämna ett meddelande under Responsen på sidan Kontakta oss. Fimea reder ut saken tillsammans med läkemedelsföretaget.

Notera följande:

  • Fimea kan inte påverka restsituationen eller skaffa läkemedel till Finland.

  • Fimea kan allmänt taget inte ge information som omfattas av affärs- och yrkeshemligheter till tredje part (exempel orsakerna till en restnotering).

  • I söktjänsten för restnoteringar syns enbart läkemedel på den finländska marknaden.

  • Fimea tar inte ställning till enskilda läkemedelsbehandlingar.