Smärtstillande medel

Smärtstillande läkemedel inom egenvården

Smärtstillande egenvårdsläkemedel är avsedda endast för tillfällig vård och för användning under en kort tid. Ständiga, förvärrade eller ofta återkommande smärtor ska behandlas av läkare. På så sätt kan orsaken till smärtorna utredas och patienten få bästa möjliga vård.

Receptfria antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som tas oralt är ibuprofen, ketoprofen, naproxen och acetylsalicylsyra. Även det smärtstillande och febernedsättande läkemedlet paracetamol finns att få som egenvårdsläke­medel.

Orala smärtstillande läkemedel

Det finns inga väsentliga skillnader i effekten eller biverkningarna mellan smärtstillande receptläkemedel och egenvårdsläkemedel. Alla antiinflamma­toriska smärtstillande läkemedel lindrar smärta och sänker febern lika mycket då de används i lika stora doser. Smärtstillande läkemedel som tas oralt påverkar alltid hela kroppen – läkemedel som tas mot knäsmärta lindrar även huvudvärk.

Man bör inte ta flera antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel samtidigt. Även flera kombinationspreparat som marknadsförs som förkylningsläkemedel innehåller antiinflammatoriska smärtstillande medel. Eftersom alla antiinflam­matoriska smärtstillande läkemedel har samma effekt, förbättrar samtidig användning av olika preparat inte effekten, men risken för biverkningar ökar.

Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel kan orsaka skador på magens eller tarmens slemhinnor. Detta beror på att antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel minskar mängden ämnen som skyddar slemhinnan. Risken för all­varliga biverkningar ökar när läkemedelsdosen höjs. Därför är det viktigt att de rekommenderade doserna inte överskrids och att flera antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel inte används samtidigt.

Till skillnad från antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel irriterar parace­tamol inte magen och tarmen. Paracetamol lindrar smärta och sänker febern, men läkemedlet minskar inte inflammationsreaktionen på samma sätt som anti­inflammatoriska smärtstillande läkemedel. Dosanvisningarna för paracetamol får aldrig överskridas, eftersom en överdos eller långvarig användning med för stora doser kan orsaka allvarlig leverskada. Det är alltid skäl att kontrollera rätt läkemedelsdos i bipacksedeln och särskild noggrannhet krävs då paracetamol ges till barn. Andra läkemedel som innehåller paracetamol, inklusive för­kyl­nings­läkemedel, ska inte användas samtidigt. Rätt använt är paracetamol emellertid ett tryggt läkemedel.

Acetylsalicylsyra rekommenderas inte längre som primärt smärtstillande och febernedsättande läkemedel, eftersom det orsakar mer biverkningar än andra antiinflammatoriska smärtstillande medel.

Smärtstillande läkemedel som används lokalt är ett alternativ vid lindrig smärta

Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel finns som egenvårdsläkemedel även i form av geler och krämer som används lokalt. De kan användas vid lindriga muskel- och ledsmärtor, till exempel för att lindra akuta idrottsskador. De lämpar sig dock endast för ytliga smärttillstånd. Antiinflammatoriskt smärt­stillande läkemedel i ett preparat som ska användas lokalt absorberas inte djupt in i vävnaderna och det transporteras inte i någon betydande utsträckning med blodomloppet till andra ställen i kroppen. Därför orsakar geler och krämer inte sådana biverkningar i matsmältningskanalen som är typiska för orala anti­in­flam­matoriska smärtstillande läkemedel. Lokalt använda medel kan dock ibland göra huden ljuskänslig och därför lönar det sig att skydda det insmorda stället mot starkt solljus.