Information för hälso- och sjukvårdspersonal

SV Ajankohtaista / Biologisten lääkevaihto / Ammattilaisille

Från och med den 1 april 2024 kan biologiska läkemedel bytas ut mot förmånligare alternativ på apoteket. Utbytet blir möjligt stegvis, först för enoxaparinpreparat och andra småmolekylära hepariner som hör till samma läkemedelsgrupp. Till sist kommer långtidsverkande insulinpreparat att omfattas av systemet med utbyte i januari 2026. Kortverkande insulinpereparat omfattas inte av systemet med läkemedelsutbyte. Biologiska läkemedel för patienter under 18 år byts inte ut på apoteken. Läkemedelsutbytet ökar priskonkurrensen och minskar samhällets kostnader för läkemedelsersättningar. 

Läkare har sedan 2017 haft en lagstadgad skyldighet att förskriva det förmånligaste biologiska läkemedel som lämpar sig för behandling av patienten. Recept på biologiska läkemedel är endast giltiga ett år åt gången.

Tidtabell för utbytet av läkemedel på apoteken: 1.4.2024 Enoxaparinpreparat, 1.1.2025 Alla andra biologiska läkemedel utom insulinpreparat, 1.4.2025 Insulin glargin-preparat, 1.1.2026 Övriga långverkande insulinpreparat. Kortverkande insulinpreparat omfattas inte av systemet med läkemedelsutbyte.

SV Ajankohtaista / Biologisten lääkevaihto / Ammattilaisille (UKK-osio)