I klassificeringen Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) är läkemedel: uppdelade i grupper beroende på vilket organ eller organsystem de påverkar och deras kemiska, enligt dess farmakologiska och terapeutiska egenskaper.


I ATC-systemet grupperas läkemedel i fem olika nivåer. Läkemedel är indelade i 14 huvudkategorier (Nivå 1) och upp till fyra nivåer. Av dessa är nivåer 2 och 3 terapeutiska / farmakologiska undergrupper, nivå 4 representerar antingen en farmakologisk, kemisk eller terapeutisk grupp, som läkemedlet tillhör och nivå 5 av en enda kemikalie eller kombinationsprodukt. I den andra, tredje och fjärde nivån används farmakologiska undergrupper för identifiering där det anses vara mer lämpligt än terapeutiska eller kemiska undergrupper.

ATC haku