Ajankohtaista uusi intro

Fimea är ett centralt ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som har till uppgift att främja befolkningens hälsa och säkerhet genom att övervaka läkemedel, medicintekniska produkter, blod- och vävnadspreparat, biobanker samt genom att utveckla läkemedelsområdet.

Suosituimmat otsikko

Mest populära

Uutisia fimeasta otsikko

Nyheter från Fimea