Giltighet av godkännande för försäljningstillstånd

Förnyande av försäljningstillstånd

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 är veterinärmedicinernas försäljningstillstånd i kraft tillsvidare utan tidsbegränsning.

Ett godkännande för försäljning som gäller begränsad marknad är giltigt 5 år och efter det måste innehavaren för försäljningstillståndet lämna en ansökan för omprövning. Ansökan skall lämnas senast sex månader innan giltighetstiden löper ut.

Förnyande av försäljningstillstånd Läs mer

SV Eläinlääkkeet / Myyntiluvat-sivu ja sen alasivut (Lisätietoja antaa)

Ytterligare information ges av:

  • Virve Aromaa, koordinator för försäljningstillstånd, sektionschef, tfn 029 522 3302