Särskilda drag hos elektronisk hantering av försäljningstillstånd för veterinärmedicinska läkemedel

Särskilda drag hos elektroniska ansökningar för veterinärmedicinska läkemedel

Strukturformatet för ansökningar för veterinärmedicinska läkemedel är VNeeS.

Veterinärmedicinska ansökningar (även responser) kan lämnas till Fimea via CESP-portalen eller Common Repository (CR). De elektroniska ansökningsformulären hittas på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) webbplats.