Apotekets preparatspecifika handledning vid utbyte av inhalationspreparat

Apotekets preparatspecifika handledning vid utbyte av inhalationspreparat

Obs! De uppgifter som sammanställts på denna sida har lagts till som en del av Fimeas läkemedelssöktjänst den 19 mars 2024 och uppgifterna på denna sida uppdateras inte längre. Uppgifterna syns i fortsättningen i uppdaterad form i läkemedelssökningen. 
På den här webbplatsen publiceras inte information som stöder den preparatspecifika handledningen vid utbyte av biologiska läkemedel. Uppgifterna publiceras endast i Fimeas läkemedelssökning. Mer information: Fimea informerar om produktskillnader som stöd för rådgivningen om utbyte av läkemedel


För att stöda rådgivningen i apoteken vid utbyte av läkemedel finns följande tabeller, som samlar skillnader i användning och inhalatoregenskaper för vissa utbybarhetsgrupper. Informationen är inte ett komplett sammandrag av skillnader mellan läkemedlen. Skillnader i förvaringsanvisningar eller hjälpämnen är till exempel inte inkluderade. Det är viktigt att observera att informationen har sammanställts endast för att stöda rådgivningen i apoteken. Vid utbyte ska rådgivningen uppmärksamma också annan behövlig information för att säkerställa en korrekt och säker användning av det expedierade läkemedlet.

Informationen uppdateras då listan med utbytbara preparat uppdateras. Alla läkemedel som nämns på sidan eller deras förpackningsstorlekar är eventuellt inte till salu.

R03AK06 salmeterol och flutikason: inhalationsspray, suspension

R03AK06 salmeterol och flutikason: inhalationspulver, avdelad dos

R03AK08 formoterol och beklometason

R03BB04 tiotropiumbromid

Mer information: