Information om webbplatsen

Information om webbplatsen

Innehållet i tjänsten

Fimea.fi är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea's webbplats. Webbtjänsten tillhandahålls på finska, svenska och engelska. Innehållet på finska och svenska är mer omfattande än på engelska.

Funktioner

Sökfunktion

Webbplatsens sökfunktion finns upptill på sidan. Söktjänsten är Google Site Search. Sökningarna utförs automatiskt i webbplatsens hela innehåll: webbsidor, bifogade filer och kontaktuppgifter.

Bifogade filer

De bifogade filerna på webbplatsen är i huvudsak pdf-filer. För att läsa dem behöver man en läsarapplikation, till exempel Adobe Acrobat Reader (på finska). Programmet kan laddas ner gratis på Adobes webbplats.

RSS-tjänst

Fimea nyhetsmaterial tillhandahålls även som RSS-flöden.

Upphovsrätt och ansvar

Webbplatsens sidor får fritt länkas och textmaterialet får användas, men källan bör ovillkorligen uppges. Webbmaterialet får inte säljas eller användas för kommersiella ändamål. Om användning av bilder och annat grafiskt material ska avtalas särskilt.

Juridiskt förbehåll

Fimea strävar efter att innehållet på webbplatsen är tillförlitligt och aktuellt. Fimea garanterar inte att webbtjänsten kan användas utan avbrott. Fimea ansvarar inte för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant webbmaterial som webbplatsen har länkar till.

Hantering av personuppgifter

Webbtjänsten förutsätter inte inloggning. Vid upprätthållandet av webbplatsen iakttas personuppgiftslagen, och inga personregister bildas av användarna.

Uppföljning av användningen (cookies)

Statistiska data samlas in om användningen av webbtjänsten, såsom användarantal, tidpunkt, populäraste sidor, webbläsare och operativsystem. Cookies används vid insamlingen av statistiska uppföljningsdata. Uppgifterna utnyttjas för utvecklingen av webbtjänsten och lämnas inte ut till utomstående.

Tekniskt genomförande

Fimea.fi har genomförts med layoutprogrammet Liferay EE 6.2. Gränssnittet har skapats med responsiv, dvs. följsam design och skalningen anpassas enligt användarens terminalutrustning. Sidorna ser bäst ut då man använder de nyaste versionerna av webbläsare. Webbplatsens layout och gränssnitt har planerats med hänsyn till tillgänglighet så att webbplatsen uppfyller nivå AA i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll WCAG 2.0.

För det tekniska utförandet av tjänsten svarar Arcusys Oy i samarbete med Fimea.
För gränssnittsdesign och visuell framtoning svarar Arcusys Oy.