Förteckning över apotekens legitima webbtjänster

Förteckning över apotekens legitima webbtjänster

Enligt 52 d § 3 mom. i läkemedelslagen ska Fimea föra en uppdaterad förteckning över apotekens legitima webbtjänster. På webbsidorna för apotekets webbtjänst ska det finnas länkar till denna förteckning.

Informationen om en legitim webbtjänst anges i denna förteckning efter att förhandsanmälan har behandlats och baserer sig alltid på den information som apotekaren lämnat till Fimea. Observera att datumet som anges i förteckningen inte är datumet på webbtjänstens verksamhet har inletts och därför är det möjligt att en del av länkarna inte fungerar omedelbart då webbtjänsten skrvis in i förteckningen. Gällande tidpunkten för inledandet av verksamheten lönar det sig att i första hand vara direkt i kontakt med ifrågavarande apotek.

Apotekens legitima webbtjänster

 

Alavus 2:a apotek (webtjänst via Tuuri filialapotek)
http://www.tuurinapteekki.fi
 

Björneborg 3:e apotek (Puuvilla apoteket)
http://www.puuvillanapteekki.fi
 

Björneborg 6:e apotek (Asema-apteekki)
www.asema-apteekki.fi
 

Björneborg 8:e apotek (Länsi-Porin Uusi apteekki)
http://www.lansiporinuusiverkkoapteekki.fi
 

Björneborg 9:e apotek (Porin Karhu Apteekki)
https://www.karhuapteekki.fi/
Wolt-applikation
 

Borgå 2:a apotek (Porvoon Uusi apteekki/Apteekkipiste)
https://www.apteekkipiste.fi
 

Borgå 4:a apotek (Näsi apotek)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Brahestad 1:a apotek (Kauppaporvarin apteekki)
https://raahenykkosapteekki.fi/fi/
http://www.raahenverkkoapteekki.fi/
 

Esbo 1:a apotek (Hagalunds apotek)
https://www.tapiolanapteekki.fi/
 

Esbo 5:e apotek (Esbo Sökö apotek)
TREET-applikation
app.treet.fi/pharmacy/kauklahden-sivuapteekki
Wolt-applikation
 

Esbo 9:e apotek (Esbovikens apotek)
TREET-applikation
 

Esbo 10:e apotek (Sello apotek)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
https://verkkokauppa.sellonapteekki.fi/fi/


Forssa 1:a apotek (Forssan Vanha apteekki)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)


Forssa 2:a apotek (Kutomo apotek)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Godby apotek
Videoapteekki-applikation (Remomedi) och MobiiliResepti-applikation
 

Grankulla apotek
https://www.kauniaistenapteekki.fi
https://www.grankullaapotek.fi
https://www.keskusfarma.fi
Wolt-applikation
 

Gustav Adolfs apotek
www.suomalainenverkkoapteekki.fi
www.hartolanapteekki.fi
 

Hangö apotek
www.hangonapteekki.fi
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Harjavalta apotek
https://www.harjavallanapteekki.fi/
 

Hattula apotek
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Helsingfors 2:a apotek (Ruoholahden Uusi apteekki)
TREET-applikation
 

Helsingfors 3:e apotek (Universitets apotek)
https://www.yliopistonapteekki.fi/
 

Helsingfors 4:e apotek (Erottaja apotek)
Wolt-applikation


Helsingfors 5:e apotek (Kruununhaan apteekki)
https://app.treet.fi/pharmacy/kruununhaan-apteekki 
TREET-applikation
 

Helsingfors 8:e apotek (Apteekki 360 Ympyrätalo)
www.apteekki360.fi
Wolt-applikation
 

Helsingfors 9:e apotek (Tölö apotek)
https://app.treet.fi/pharmacy/toolon-apteekki 
TREET-applikation
Wolt-applikation
 

Helsingfors 17:e apotek (Helsingin Kaivopuiston apteekki)
www.oloapteekki.fi
 

Helsingfors 20:e apotek (Ruoholahti Ässäapteekki)
Wolt-applikation


Helsingfors 21:a apotek (Kottby apotek)
https://www.kapylanapteekki.fi/
 

Helsingfors 24:e apotek (Steissin apteekki)
TREET-applikation
Wolt-applikation
www.treet.fi


Helsingfors 26:e apotek (Apteekki Primavera)
TREET-applikation
Wolt-applikation
https://app.treet.fi/pharmacy/apteekki-primavera


Helsingfors 31:a apotek (Lauttasaaren keskusapteekki / Lauttiksen apteekki)
www.e-apteekkari.fi
 

Helsingfors 32:a apotek (Munksnäs apotek)
www.munkkiniemenapteekki.fi
 

Helsingfors 33:e apotek (Munkkiniemen Puisto apotek)
TREET-applikation
 

Helsingfors 34:e apotek (Apteekki Medena)
TREET-applikation
https://app.treet.fi/pharmacy/apteekki-medena
 

Helsingfors 36:e apotek (Pakila apotek)
kehaykkosenapteekki.fi
keha1apteekki.fi
pakilanapteekki.fi
   

Helsingfors 37:e apotek (Hertonäs apotek)
https://www.herttoniemenapteekki.fi/
 

Helsingfors 40:e apotek (Kaari apotek)
Wolt-applikation
 

Helsingfors 41:e apotek (Hertsi apoteket)
www.hertsinapteekki.fi
 

Helsingfors 42:e apotek (Munkkivuori apoteket)
Wolt-applikation
 

Helsingfors 44:e apotek (Drumsö kyrkoapotek)
www.saariapteekki.fi
Wolt-applikation
 

Helsingfors 46:e apotek (Kipparlahti apoteket)
TREET-applikation
Wolt-applikation
 

Helsingfors 51:a apotek (Apotek51)
TREET-applikation
Wolt-applikation
 

Helsinginfors 52:e apotek (Myllypuro apotek)
Videoapteekki-applikation
 

Helsingfors 54:e apotek (Vuosaari apotek)
http://vuosaarenapteekki.fi/
http://www.vuosaarenverkkoapteekki.fi/
 

Helsingfors 55:e apotek (Jakomäki apotek)
http://www.jakomaenapteekki.fi/
 

Helsingfors 56:e apotek (Laajasalo apotek)
https://www.laajasalonapteekki.fi/
 

Helsingfors 58:e apotek (Böle apotek)
www.pasilanapteekinverkkokauppa.fi
 

Helsingfors 61:a apotek (Atlas apotek)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)


Helsingfors 64:e apotek (Kaarti apotek)
Wolt-applikation
 

Hollola apotek
http://www.hollolanapteekki.fi
 

Hyvinge 1:a apotek
TREET-applikation
Wolt-applikation
 

Hyvinge 4:e apotek (Vehkoja apoteket)
https://www.vehkojanverkkoapteekki.fi
 

Idensalmi 1:a apotek (Ykkösapteekki apoteket)
https://www.iisalmenapteekki.fi/
 

Idensalmi 2:a apotek (Keskusapteekki)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Idensalmi 3:e apotek (Priima apoteket)
TREET-applikation
 

Ilmajoki apotek
ilmajoenverkkoapteekki.fi
 

Ilomantsi apotek
TREET-applikation
 

Imatra 1:a apotek (Apteekki Imatra)
https://saimaanverkkoapteekki.fi
MobiiliResepti-applikation
 

Ivalo apotek
http://www.iapteekki.fi/
TREET-applikation
 

Jakobstad 1:a apotek (Första apoteket i Jakobstad)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Jakobstad 3:e apotek (Medi-apoteket)
http://www.mediapteekki.fi
 

Janakkala 1:a apotek (Turenki apoteket)
https://janakkalan-turengin-apteekki.eapteekki.fi/
 

Joensuu 2:a apotek (Joensuun Uusi apteekki)
https://uusiverkkoapteekki.fi
 

Joensuu 8. apotek (Noljakka apoteket)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Joutsa apotek
TREET-applikation
 

Jyväskylä 2:e apotek (Jyväskylän Uusi apteekki)
www.uusiapteekkiverkossa.fi
Wolt-applikation
 

Jyväskylä 10:e apotek (Tikkakoski apoteket)
www.tikkakoskenapteekki.fi
 

Jyväskylä 11:e apotek (Korpilahti apoteket)
www.korpilahdenverkkoapteekki.fi
www.pilleripoli.fi
 

Jämsä 2:e apotek (Jämsänkoski apoteket)
TREET-applikation
 

Kajana 2:a apotek (Veturi apoteket)
http://www.veturiapteekki.fi
 

Kajana 3:e apotek (Lehtikangas apoteket)
TREET-applikation
 

Kangasala 1:a apotek
https://www.laakeverkkokauppa.fi/
 

Kangasala 2:a apotek (Apoteket i Suorama)
www.suoramanapteekki.fi
 

Kangasala 3:e apotek (Sahalahden apteekki)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Kangasniemi apotek
TREET-applikation
 

Kankaanpää 1:a apotek (Keskusapteekki)
www.kankaanpaankeskusapteekki.fi
 

Kankaanpää 2:a apotek (Kankaanpään Vuokko Apteekki)
TREET-applikation
 

Kauhava 1:a apotek (Kauhavan Ykkösapteekki)
www.ykkosapteekki.fi
 

Karleby 2:a apotek (Tervahovi apoteket)
www.kauppa.tervahovinapteekki.fi
 

Karleby 3:e apotek (Centralapoteket i Karleby)
https://www.kokkolanverkkoapteekki.fi/
 

Karleby 4:e apotek (Apoteket i Kälviä)
http://www.kalvianverkkoapteekki.fi/
 

Kaustby apotek
https://www.kaustisenapteekki.fi
 

Kemijärvi apotek
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Keminmaa apotek
TREET-applikation
 

Kempele 1:a apotek (Ykkösapteekki apoteket)
https://app.treet.fi/pharmacy/kempeleen-1-apteekki

TREET-applikation
 

Kempele 2:a apotek (Zeppelin apoteket)
www.zeppeliininapteekki.fi
 

Kimitoön 1:a apotek (Kimito apotek)
https://www.kimitoapotek.fi/
 

Kimitoön 2:a apotek (Kimito apotek på Dalsbruk)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Kitee 1:a apotek
www.kiteenverkkoapteekki.fi
 

Kittilä apotek
TREET-applikation
 

Kotka 4:e apotek (Kotkan Ankkuriapteekki)
www.tarjousapteekki.fi
Wolt-applikation
 

Kouvola 1:a apotek (Valtarin apteekki)
http://www.kouvolanverkkoapteekki.fi
Tjänst som erbjuds genom medel för distanskommunikation; Videobaserad tjänst
 

Kouvola 3:e apotek (Hansa-apoteket)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Kouvola 5:e apotek (Tornionmäki apoteket)
www.tornionmaenverkkoapteekki.fi
 

Kouvola 7:e apotek (Köpcentrum Veturi apoteket)
https://www.apteekkikulma.fi/
 

Kouvola 10:e apotek (Apoteket i Ingerois)
https://www.kouvolan-inkeroisten-apteekki.eapteekki.fi
www.inkeroistenverkkoapteekki.fi
 

Kouvola 12:e apotek (Elimäen apteekki)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Kronoby 2:a apotek (Terjärv apoteket)
https://www.apteekkini.fi/
 

Kuhmo apotek
https://www.suomiapteekki.fi/
 

Kumo apotek
http://www.kokemaenapteekki.fi/
 

Kuopio 1:a apotek (Kuopion Eka Apteekki)
TREET-applikation
Wolt-applikation
 

Kuopio 3:e apotek (Kuopion ToriApteekki)
TREET-applikation
 

Kuopio 6:e apotek (Apoteket i Niirala)
TREET-applikation
Wolt-applikation
 

Kuopio 7:e apotek (Apoteket i Puijonlaakso)
TREET-applikation
 

Kuopio 8:e apotek (Apoteket i Petonen)
https://www.apteekkinettikauppa.fi/
 

Kuopio 11:e apotek (Nilsiä apotek)
http://www.apteekkitaskussa.fi/
TREET-applikation
 

Kuopio 13:e apotek (Juankoski apotek)
www.juankoskenapteekki.fi
 

Kuopio 14:e apotek (Puijon apteekki)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Kuortane apotek
MobiiliResepti-applikation


Kuusamo 1:a apotek
www.kuusamonapteekki.fi


Kuusamo 2:a apotek (Keskusapteekki)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Kyrkslätt 2:a apotek (Kyrkslätt Nya apoteket)
TREET-applikation
Wolt-applikation
 

Lahtis 2:e apotek (Apteekki Trio)
www.verkkoapteekkitrio.fi
 

Lahtis 5:e apotek (Lähiapteekki Syke)
www.Etuapteekki.fi
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Lahtis 7:e apotek (Lahti Helmi apoteket)
TREET-applikation
WOLT-applikation
 

Lahtis 14. apotek (Nastola apoteket)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Laihela apotek (Orava apoteket)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Lapinlahti 1:a apotek (Lapinlahden apteekki)
TREET-applikation
www.treet.fi
 

Lappo 2:a apotek (Keskusapteekki)
www.lapuanapteekki.fi
 

Lempäälä 2:a apotek (Sääksjärvi apoteket)
MobiiliResepti-applikation
 

Lempäälä 3:e apotek (Apoteket Ideapark)
https://apteekki-ideapark.eapteekki.fi/
 

Letala 1:a apotek (Ykkösapteekki)
www.ykkosverkkoapteekki.fi
www.laitilan1.fi
 

Libelits 1:a apotek (Liperin Ykkös apteekki)
MobiiliResepti-applikation
 

Libelits 2:e apotek (Ylämyllyn apteekki)
www.ylamyllynverkkoapteekki.fi
 

Lieto apotek
www.Liedonverkkoapteekki.fi
 

Lieksa 3:e apotek (Pielis apoteket)
http://www.pielisapteekki.fi
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Loimaa 1:a apotek (Loimaan Ykkös apteekki)
www.loimaannettiapteekki.fi
TREET-applikation
 

Loimaa 2:a apotek (Lomaan Uusi apteekki)
http://loimaan-uusi.eapteekki.fi
 

Lojo 2:a apotek (Lohjan Lohi apteekki)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Lojo 3:e apotek (Virkkalan Omena-apteekki)
www.apo24.fi
 

Lojo 5:e apotek (Lohjan Onni apteekki)
Wolt-applikation
 

Loppis apotek
https://lopen-apteekki.eapteekki.fi/
 

Malax apotek
www.malaxapotek.fi
 

Masku apotek
www.maskunapteekki.fi
 

Mariehamn 1:a apotek (Första Apoteket)
https://www.apoteket.ax/
 

Mariehamn 2:a apotek (Central-Apoteket)
https://www.central-apoteket.ax/
https://central-apoteket-i-mariehamn.eapteekki.fi/
 

Muhos apotek
https://muhoksenapteekki.fi
 

Muurame apotek 
TREET-applikation
 

Mynämäki apoteket 
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Mäntsälä 1:a apotek (Mäntsälän Ykkösapteekki)
https://www.mantsalanykkosapteekki.fi
 

Mänttä-Vilppula 1:a apotek (Mänttä apoteket)
TREET-applikation
 

Mänttä-Vilppula 2:a apotek
TREET-applikation
 

Nokia 1:e apotek
www.oma-apteekki.fi
 

Nokia 3:e apotek (Koskenmäki apotek)
www.koskenmaenapteekki.fi
 

Nurmijärvi 1:a apotek (Seitsemän veljeksen apteekki)
www.videoapteekki.fi
 

Nurmijärvi 3:e apotek (Klaukkala apotek)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Nurmijärvi 4:e apotek (Klaukkalan Uusi apteekki)
www.klaukkalanuusiapteekki.fi
 

Nykarleby apotek
www.nykarlebyapotek.fi
www.uudenkaarlepyynapteekki.fi
 

Nystad 1:a apotek
https://www.apteekkipalvelu.fi/
 

Nystad 2:a apotek
TREET-applikation
 

Nådendal 1:a apotek
TREET-applikation
Wolt-applikation

 

Nådendal 2:a apotek (Apteekkisydän)
Wolt-applikation
http://apteekkisydan.fi/
 

Orimattila 1:a apotek
https://www.orimattilanapteekki.fi/
 

Orivesi apotek
www.oriapteekki.fi/
 

Oulainen apotek
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Outokumpu apotek
https://siunapteekki.fi/
 

Parikkala 1:a apotek
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Pello apotek
www.meänapteekki.fi
 

Pielavesi apotek
https://savonverkkoapteekki.fi
 

Pihtipudas apotek
TREET-applikation
 

Pirkkala 1:a apotek
https://www.pirkkalanapteekki.fi/
 

Polvijärvi apotek
MobiiliResepti-applikation
 

Pudasjärvi apotek
https://pudasjarven-apteekki.eapteekki.fi/
 

Puolanka apotek
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Pöytis 1:a apotek (Riihikoski apotek)
https://www.apo24.fi/
 

Raahe 1:a apotek (Kauppaporvari apotek)
TREET-applikation
 

Raseborg 1:a (Ekenäs) apotek
www.ekenas1apotek.fi
 

Raseborg 2:a apotek (Ekenäs Nya apoteket)
https://app.treet.fi/pharmacy/tammisaaren-uusi-apteekki

TREET-applikation
 

Raseborg 3:e apotek (Pohja apoteket)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Raseborg 4:a apotek (Karis apoteket)
https://karisapotek.fi
TREET-applikation
 

Raumo 1:a apotek
https://www.raumanapteekki.fi/
 

Rautalampi apotek
https://rautalammin-apteekki.eapteekki.fi/
 

Reso 2:a apotek (Tasala apotek)
https://www.apteekkiweb.fi
 

Reso 3:e apotek (Mylly apotek)
https://www.myllynapteekki.fi/
 

Riihimäki 1:a apotek (Riihimäen Aurinkoapteekki)
www.aurinkonet.fi
www.aurinkoapteekki.fi
 

Riihimäki 2:a apotek (Aarre apotek)
www.aarreapteekki.fi
 

Rovaniemi 2:a apotek (Rovaniemi Keskus apotek)
https://rovaniemen-keskus-apteekki.eapteekki.fi/
 

Rovaniemi 5:e apotek (Ounas apoteket)
www.ounasapteekki.fi
 

Ruokolahti apotek
www.ruokolahdenapteekki.fi
 

Saarijärvi apotek
https://www.saarijarvenapteekki.fi
TREET-applikation
 

Salon 3. apteekki (Halikon apteekki)
www.salonverkkoapteekki.fi
www.halikonapteekki.fi
 

Sastamala 1:a apotek
www.hyvinvointiapteekki.fi
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Sastamala 2:a apotek (Apotek Sastamala)
TREET-applikation
 

Sastamala 3:e apotek (Häijää apotek)
TREET-applikation
 

Sastmola apotek 
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Seinäjoki 2:a apotek (Keskus-apteekki)
https://www.aitoapteekki.fi/
 

Sibbo 1:a apotek (Sibbo apotek)
www.nikkilänapteekki.fi
www.nickbyapotek.fi
Wolt-applikation
 

Sibbo 2:a apotek (Söderkulla apotek)
https://www.sipoonverkkoapteekki.fi/
 

Simo apotek
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Siilinjärvi 1:a apotek
TREET-applikation
www.treet.fi/pharmacy/siilinjarven-apteekki
 

Siilinjärvi 2:a apotek (Siilinjärvis Vuorela apotek)
MobiiliResepti-applikation
 

Sodankylä apotek
https://www.sodankylanapteekki.fi/fi/
 

Sulkava apotek
https://www.sulkavaneapteekki.fi
 

Suomussalmi apotek
http://www.suomussalmenverkkoapteekki.fi
 

S:t Michel 1:a apotek
http://www.mikkelinapteekki.fi
 

Säkylä apotek
www.apteekkikotona.fi
 

Tammerfors 2:a apotek (Apotek Koilliskeskus)
https://www.apteekkiostos.fi/
 

Tammerfors 3:e apotek (Tammerkoski apotek)
https://tammerkoskenapteekki.fi/
 

Tammerfors 4:e apotek (Turtola apotek)
Wolt-applikation
 

Tammerfors 9:e apotek (Lempi apotek)
www.lempiapteekki.fi
 

Tammerfors 11:e apotek (Haka Apotek)
https://www.haka-apteekki.fi/
 

Tammerfors 12:e apotek (Koivu apotek)
https://tampereen-koivu-apteekki.eapteekki.fi/
 

Tammerfors 13:e apotek (Sammon apteekki)
TREET-applikation
 

Tammerfors 14:e apotek (Moroapteekki)
https://eapteekkitampere.fi/fi/
 

Tammerfors 15:e apotek (Hervanta apotek)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Tammerfors 17:e apotek (Lielahden apteekki)
https://www.apteekkishop.fi/
 

Tammerfors 19:e apotek (Linnainmaa apotek)
https://apteekkinne.fi/
 

Tammerfors 20:e apotek (Tammedica apotek)
http://247apteekkiin.fi/
 

Tavastehus 1:a apotek (Tavastehus Torg Apotek)
https://app.treet.fi/pharmacy/hameenlinnan-tori-apteekki
TREET-applikation
Wolt-applikation
 

Tavastehus 6:e apotek (Apoteket i Tiiriö)
https://www.tiirionapteekki.fi
 

Tervola apotek
MobiiliResepti-applikation
 

Tohmajärvi apotek
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Torneå 2:a apotek
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Träskända 1:a apotek (Sonaatti apotek)
www.netti-apteekki.fi
 

Träskända 3:e apotek (Järvenpään Lähiapteekki)
www.verkkoapteekki.fi
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Uleåborgs 2:a apotek
http://www.rotuaarinverkkoapteekki.fi/
 

Uleåborgs 3:e apotek (Hansa apteekki)
https://www.nettiterveysapteekki.fi/
 

Uleåborgs 4:e apotek (Merikoski apotek)
https://app.treet.fi/pharmacy/oulun-merikosken-apteekki

TREET-applikation
Wolt-applikation
 

Uleåborgs 5:e apotek (Uleåborgs Central apoteket)
www.oulunverkkoapteekki.fi
 

Uleåborgs 7:e apotek (Kaakkuri apotek)
TREET-applikation
 

Uleåborgs 8:e apotek (Pateniemi apotek)
www.pateniemenverkkoapteekki.fi
 

Uleåborgs 9:e apotek
www.ruskonapteekki.fi
 

Uleåborgs 10:e apotek (Linnanmaa apotek)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Uleåborgs 13:e apotek (Kiiminki apotek)
www.arkiapteekki.fi
 

Uleåborgs 15:a apotek (Oulunsalo apotek)
www.oulunsalonverkkoapteekki.fi
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Vaala apotek
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Valkeakoski 2:a apotek (Koskikara apotek)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
TREET-applikation
 

Vanda 1:a apotek (Dickursby Första apoteket)
http://www.tikkurilanlaatuapteekki.fi/
 

Vanda 3:e apotek (Korso apotek)
http://www.korsonapteekki.fi/
 

Vanda 6:e apotek (Hakunila apotek)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Vanda 8:e apotek (Koivukylä apotek)
www.apomera.fi
 

Vanda 11:e apotek (Pähkinärinteen Apteekki)
https://www.pahkinarinteenapteekki.fi/fi/
 

Vanda 14:e apotek (Apteekki Koivuhaka)
Wolt-applikation
 

Vanda 15:a apotek (Apoteket i Tammisto)
http://www.apteekkishoppi.fi
www.lemmikkishoppi.fi
 

Vanda 16:e apotek (Kivistön apteekki)
TREET-applikation
Wolt-applikation
 

Varkaus 3:e apotek (Kommilan Apteekki)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Vasa 1:a apotek (Gamla Apoteket)
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Vasa 2:a apotek (Vasa Centralapotek)
https://apocentral.fi/
https://www.vaasankeskusapteekki.fi/
https://www.vasacentralapotek.fi
 

Vasa 5:e apotek (Vasa Kungsapotek)
www.vaasankuninkaanapteekki.fi
 

Vasa 6:e apotek (Apotek Stenhagen)
www.apteekkikivihaka.fi
 

Vichtis 1:a apotek (Vihti apotek)
http://www.vihdinapteekki.fi
 

Vichtis 2:a apotek (Nummela apotek)
https://www.verkkoapteekkisi.fi
 

Vichtis 3:e apotek
www.airapteekki.fi
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Villmanstrand 1:a apotek (Apteekki Saimaa)
http://nettiapteekkisaimaa.fi
 

Villmanstrand 4:e apoteket (Lauritsala apoteket)
http://apotekasaimaa.fi/
Wolt-applikation
 

Villmanstrand 6:e apoteket (Sammonlahti apoteket)
http://taskuapteekki.fi/
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Ylivieska 1:a apotek (Ykkösapteekki apoteket)
www.ylivieskanykkosapteekki.fi
www.y-ya.fi
 

Ylivieska 2:a apotek (Savari apoteket)
www.savarinapteekki.fi
 

Ylöjärvi 4:e apotek (Hyvän Mielen apteekki)
http://bonusapteekki.fi/
 

Åbo 3:e apotek (Hansatori apoteket)
www.turunverkkoapteekki.fi
Videoapteekki-applikation (Remomedi)
 

Åbo 7:e apotek (Aura apoteket)
https://www.apteekkiplus.fi/
 

Åbo 9:e apotek (St. Henriks apoteket)
https://www.apteekkiverkkokauppa.fi/
TREET-applikation
Wolt-applikation
 

Åbo 11:e apotek (Raunistula apotek)
TREET-applikation
 

Åbo 12:e apotek (Nummenmäki apotek)
www.verkkoapteekkiturku.fi
www.verkkoapteekkisuomi.fi
 

Åbo 13:e apotek (Kuppis apotek)
www.apteekkiextra.fi
Wolt-applikation
 

Åbo 16:e apotek (Länsikeskus apotek)
https://www.apteekkituotteet.fi/
Wolt-applikation
 

Åbo 17:e apotek (Nova apotek)
https://novaapteekki.fi/fi/
 

Åbo 18:e apotek (Hirvensalo apotek)
https://saaristoapteekki.fi/
 

Åbo 20:e apotek (Apoteket i Skanssi)
http://www.verkkoapteekit.fi/
 

Äänekoski 2:a apotek (Suolahden apteekki)
https://www.viherapteekki.fi/
 

Östra Finlands Universitets apotek
https://www.yliopistonverkkoapteekki.fi/