Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Fimea strävar efter att göra denna webbtjänst tillgänglig enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Fimea.fi.

Tillgänglighetsstatus

Denna webbtjänst uppfyller delvis kraven i Riktlinjer för utformning av innehåll på webben (WCAG) 2.1 på nivå AA. De delar som inte uppfyller kraven samt möjliga undantag anges nedan.

Syftet är att fixa webbplatsens tillgänglighetsbrister under år 2024.

Otillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av:

A. Bristande överensstämmelse med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Visuella element

 • En del av länkarna på webbplatsen är svåra att särskilja från brödtexten (WCAG 1.4.1).
 • Det finns text och grafiska element på webbplatsen med bristande färgkontraster (WCAG 1.4.3, 1.4.11).
 • Det finns bilder på webbplatsen som saknar beskrivande textalternativ, eller textalternativ är bristfällig (WCAG 1.1.1, 2.4.4, 2.5.3).
 • Det finns bilder och grafer på webbplatsen med textalternativ som förmedlar inte all information som element innehåller (WCAG 1.1.1, 1.4.5, 2.3.5).
 • Det finns dekorativa bilder på webbplatsen som har textalternativ i onödan (WCAG 1.1.1).

Struktur

 • Det finns bildlänkar på webbplatsen som saknar beskrivande textalternativ (WCAG 1.1.1, 2.4.4).
 • Det finns tabeller på webbplatsen med kolumn- och radrubriker som är inte korrekt märkta i kod (WCAG 1.3.1).
 • Överkategoriernas status (öppen/stängd) i navigeringen är felaktigt markerat i kod (WCAG 1.3.1).
 • Webbplatsen har dragspelselement med ett menyöppning märkt i kod, även om det inte finns något sådant (WCAG 1.3.1).
 • På innehållessidor finns visuellt markerade textområden som inte är korrekt markerade i kod (WCAG 1.3.1).
 • Det finns brister i den programmatiska märkningen av webbplatsens navigeringselement (WCAG 2.4.6).
 • På smala skärmar försvinner vissa långa rubriker (WCAG 1.4.10).
 • HTML-koden har vissa kvalitetsbrister (WCAG 4.1.1).

Brister per element

 • Följande element är inte fullt tillgängliga:
  • Videor: Vissa videor är inte fullt tillgängliga (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5).
  • ATC-klassificering: Tabellen går inte att navigera med tangentbord, alla element är inte korrekt märkta programmatiskt, och länkarna är inte beskrivande (WCAG 2.1.1, 1.3.1, 2.4.4).
  • Rullgardinsmenyn: Det utvalda alternativet läses inte upp av skärmläsaren (WCAG 4.1.2).
  • Huvudsökning: Sidflikarna är implementerade som knappar istället för flikar (WCAG 1.3.1, 4.1.2).
  • Läkemedelssökning: Tabellens extra information och sortering går inte att navigera med tangentbord, vissa element och elementens tillstånd är inte korrekt märkta programmatiskt, innehållet förblir inte alltid läsbart när textstorleken ändras, extra informationen är placerad i de två första kolumnerna av tabellen, vissa visuella element saknar textalternativ och sökningen uppdateras automatiskt, men detta kommuniceras inte till skärmläsaren (WCAG 2.1.1, 1.3.1, 1.4.12, 1.1.1).
  • Sökningen för restnoteringar: Tabellens extra information och sortering går inte att navigera med tangentbord, vissa element eller elementens tillstånd och syfte är inte korrekt märkta programmatiskt, vissa visuella element saknar textalternativ och sökningen uppdateras automatiskt, men detta kommuniceras inte till skärmläsaren (WCAG 2.1.1, 1.3.1, 4.1.3, 3.3.2).
  • Sökningen för specialtillstånd: Gränssnittet är inte tillgängligt. Digitaliseringen av tillståndsprocessen är på gång. Sökningen görs tillgänglig som en del av arbetet.

Filer

 • Det finns PDF-filer på webbplatsen med bristfällig tillgänglighet.

Mobilgränssnittet

 • På små skärmar alla långa rubriker ryms inte på textområdet (WCAG 1.4.10).
 • På startsidan finns rullgardinsmenyer som är implementerade som knappar (WCAG 1.3.1).
 • Knapparna som styr ordingen på resultatet för sökningen för restnotiser är inte grupperade programmatiskt, knappen "Visa all information" är inte användbar med tangentbordet, RSS-knappen ligger ologiskt i fokusordningen (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 2.4.3).
 • Knapparna och länkarna för resultatet av läkemedelssökningen är inte användbara med tangentbordet (WCAG 2.1.1).
 • Vägledande texter för sökningen för restnotiser och läkemedelssökning är inte användbara med tangentbordet (WCAG 2.1.2).

Ej tillämpliga tillgänglighetskrav

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller inte dokument som publicerades på webbplatsen före den 23 augusti 2018.

För innehåll som arkiverades på webbplatsen före den 23 september 2019 och kommer inte att uppdateras samt inte behövs för att hantera en pågående myndighetsörende, gäller inte lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Oproportionell börda

Läkemedelssöktjänsten innehåller mediciners bipacksedlar och produktresuméer i pdf-format vilka inte är tillgängliga. Tillgänglighetskraven gäller inte dokument som publicerades på webbplatsen före den 23 augusti 2018. Det var inte möjligt att göra de andra tillgängliga före den 23 september 2020 på grund av deras antal (tusentals). Det är på gång ett EU-projekt om materialens digitalisering i vilket sammanhang materialen ska göras tillgängliga.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Denna redogörelse har utarbetats den 23 november 2023.

Utlåtandet baserar sig på en utvärdering utarbetats av en extern expertorganisation (Eficode Oy). I utvärderingen granskas om webbplatsen uppfyller kraven i Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du någon tillgänglighetsbrist? Meddela oss om den och vi gör vårt bästa för att fixa den. Du kan kontakta Fimeas registratorskontor antingen per e-post, post eller telefon. 

Kontaktuppgifter:

[email protected]
PB 55, 00034 FIMEA
Tfn växel 029 522 3341

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker brister i tillgängligheten av tjänsten, bör du först påtala bristerna för den aktör som upprätthåller tjänsten. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du påtala detta för tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer till växeln 0295 016 000