Nationell klassificering och registrering

Nationell klassificering och registrering

Tillverkaren ska registrera sig som aktör som tillverkar specialanpassade produkter antingen i Fimeas Cere-register eller i Eudamed. Registrering i Cere-registret grundar sig på lag 719/2021 och registrering i Eudamed på förordning 2017/745. Tillverkare som tillverkar specialanpassade implantat i klass III registrerar sig i Eudamed, medan andra tillverkare av specialanpassade produkter registrerar sig i Cere-registren. 

Utöver tillverkarens registrering ska specialanpassade produkter registreras i Cere-registret. Registrering av produkterna kräver klassificering av produkterna i enlighet med klassificeringsreglerna som beskrivs i bilaga VIII till förordningen.

Nationell klassificering och registrering