Läkemedelssäkerhet

Läkemedelssäkerheten

Läkemedelssäkerhet kan delas in i säkerheten för ett läkemedelspreparat och säker användning av läkemedel.

Myndigheterna övervakar läkemedelspreparatens säkerhet, effektivitet och kvalitet redan innan preparatet kommer ut på marknaden och även efter det. Information om ett läkemedelspreparats säkerhet samlas bland annat in via biverkningsanmälningar och undersökningar. Säkerhetsinformation behövs särskilt om nya läkemedel. I bipacksedeln till nya läkemedel har man också ofta satt en svart triangel för att visa att man i synnerhet hoppas att misstankar om biverkningar anmäls till myndigheterna. Den typen av läkemedel kallas för läkemedel som är föremål för utökad övervakning.

Ibland kan det bli så att ett läkemedel eller dess förpackning inte lever upp till kvalitetskraven, det vill säga det är ett produktfel. Produktfelet kan gälla märkningen på läkemedelsförpackningen eller läkemedlets egenskaper. Om du misstänker ett produktfel på ditt läkemedel ska du så snart som möjligt vända dig till apoteket. Läkemedlet kan även orsaka läkemedelsskador som man kan ansöka om ersättning för på läkemedelsförsäkringen.

Användning av läkemedel är alltid förknippat med en risk för att utöver de önskade effekterna även få biverkningar. Om man använder flera olika läkemedel kan det även leda till samverkanseffekter, det vill säga att läkemedlen kan förhindra, förstärka eller förändra varandras effekter. Eventuella biverkningar och samverkanseffekter av de egna läkemedlen bör man tala med sin läkare och med apoteket om. Man hittar även information i bipacksedeln.

För en del läkemedelspreparat har det uppgjorts riskminimeringsmaterial för att förebygga riskerna i anslutning till användningen. Materialet kan vara exempelvis en guide riktad till patienterna, en dagbok eller en uppföljningsblankett.

Om du undrar över ditt läkemedels säkerhet bör du diskutera det med din läkare.