Läkemedelsstatistik

Läkemedelsstatistik

Läkemedelsverkets konsumtionssiffror baserar sig på läkemedelsgrossisters försäljning till apotek och sjukhus. Läkemedelsförsäljningen redovisas i apotekens inköpspris (AIP) utan moms och DDD/1 000 invånare/dag som anger den andelen av befolkningen i promille som har använt dagligen dygnsdosen läkemedel i fråga.

Rapporter
Läkemedelskonsumtion 2021
Läkemedelskonsumtion 2021 (pdf)

Läkemedelskonsumtion 2018-2021
DDD/1 000 invånare
Läkemedelskonsumtion 2018-2021 (pdf)

Läkemedelsförsäljningen 2018-2021
AIP
Läkemedelsförsäljningen 2018-2021 (pdf)

Folkpensionsanstalt:
Statistik över sjukförsäkningsförmåner i Finland

WHO Collaborating Centre for Drug Statistcs Methology:
ATC/DDD -klassifikation