Varför är kosttillskottet jag beställde ett läkemedel?

Varför är kosttillskottet jag beställde ett läkemedel?

Det finns skillnader mellan olika länder i klassificeringen av preparat som läkemedel. I vissa länder är försäljningen av ett preparat tillåtet som kosttillskott, medan samma preparat i andra länder är ett läkemedel. I Finland är det Fimeas uppgift att enligt läkemedelslagen vid behov fatta beslut om huruvida ett ämne eller preparat ska anses vara ett läkemedel. Klassificeringen baseras på en bedömning av preparatets sammansättning och användningsändamål. Preparatet kan jämställas med ett receptbelagt läkemedel eller med ett egenvårdsläkemedel. Det kan också på basis av internationella avtal vara klassificerat som ett narkotiskt ämne.

Beställaren ska själv på förhand ta reda på om produkten är laglig i Finland eller inte. Fimea ger dagligen råd till privatpersoner om klassificeringen av en produkt och om säkerställandet av beställningens laglighet.

Tullen övervakar att importbegränsningarna iakttas. Import mot bestämmelserna kan leda till rättsliga påföljder.

Ett exempel på läkemedelsklassificeringen från senare tid är förknippat med ett ämne vid namn CBD eller cannabidiol. Cannabidiol är en förening som förekommer i hampa och den är klassificerad som läkemedel i Finland. Ett preparat som innehåller CBD jämställs med ett receptbelagt preparat i Finland. Preparatets exakta sammansättning avgör saken.

Mer information om frågor som gäller klassificering som läkemedel finns på Fimeas webbplats.