Vanliga frågor

Meds75 faq

Syftet med Medicin75+ är att stöda det kliniska beslutsfattandet vid medicineringen av personer som fyllt 75 år och att förbättra läkemedelssäkerheten inom primärvården. Den ständigt uppdaterade  Medicin75+ innehåller klassificering och rekommendation för nästan 450-500 läkemedel och deras kombinationer som ofta används för äldre.

Medicin75+ upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelesområdet Fimea. Medicin75+ är tillgänglig för alla avgiftsfritt på Fimeas webbplats.

Vanliga frågor Meds75

Lääke75+ (lisätietojen antajat), sv

Ytterligare information ges av

Johanna Jyrkkä, forsknings- och utvecklingsspecialist, tfn 029 522 3514

E-postadresserna har formen [email protected]