Vad är en karenstid?

Vad är en karenstid?

Med en karenstid avses en minimiperiod, som räknas från den tidpunkt när läkemedlet senast administrerats, inom vilken köttet från ett slaktat djur eller andra produkter som fåtts från djuret inte får överlåtas för att användas som livsmedel.

Om till exempel en kos juverinflammation behandlas med ett läkemedel vars karenstid är 6 dygn får mjölken skickas till mejeriet tidigast den 7:e dagen efter att läkemedlet senast administrerats.

Syftet med karenstiderna är att säkerställa att det i livsmedel inte finns läkemedelsrester som överskrider de tillåtna mängderna (högsta tillåten restmängd, dvs. så kallat MRL-värde). Karenstiden fastställs separat för varje läkemedelspreparat, djurart och livsmedel.

Läkemedel har alltså en karenstid för kött (slakt), fisk, ägg, mjölk och honung.

Karenstiderna fastställs utifrån information om på vilket sätt läkemedelssubstansen beter sig i djurets kropp. Resultaten av resthaltsstudie som gjorts med läkemedlet jämförs med den högsta tillåtna mängden läkemedelsrester. Karenstiden fastställs så att resterna av läkemedelssubstansen i djurets vävnader inom karenstiden sjunker under de tillåtna halterna.

Veterinär, Preparatspecifika karenstider