Varför kan min medicin ta slut på apoteket?

Varför kan min medicin ta slut på apoteket?

Majoriteten av de läkemedelspreparat som används i Finland produceras utanför vårt lands gränser.

I ett fiktivt exempelfall har en växt ur vilken ett läkemedels aktiva substans fås plockats i Brasiliens regnskogar, extraherats i Japan, inneslutits i en mjuk kapsel i USA och förpackats i Tyskland. På den globala läkemedelsmarknaden har även en liten störning verkningar inom ett stort område. När råmaterialet tar slut, det uppstår kvalitetsproblem på en fabrik, en fabrik förstörs i en brand eller det inträffar en översvämning eller jordbävning i området, kan leveransstörningarna beröra hela västvärlden.

Ifall en oförutsedd brist på ett läkemedel är global har leverantörerna av andra motsvarande läkemedel sannolikt inte haft möjlighet att anpassa sin verksamhet till den växande efterfrågan. Därför kan en restsituation uppstå även för ersättande preparat. Detta i det fall att nya preparat inte kommer ut på marknaden, eller att preparatet som ursprungligen led av störningar i tillgängligheten inte fås på nytt till apoteken enligt behovet.

Störningsrisker i ett läkemedels tillgänglighet har identifierats särskilt under början och slutet av dess livscykel. Preparat som länge funnits på marknaden och som saknar konkurrenter på marknaden, är i synnerhet mottagliga för störningar i tillgänglighet. Då är alternativen till ett receptläkemedel ofta bara en alternativ behandling bedömd av läkare, och alternativet till ett egenvårdsläkemedel att be om råd på apoteket.

Om det uppstår ett tillfälligt avbrott i tillgången till ett läkemedelspreparat ska läkemedelsföretaget meddela Fimea om detta. Fimea publicerar uppgifter om tillfälliga störningar i söktjänsten för restnoteringar enligt läkemedelsföretagets anmälan.

Restnoteringar som anmälts till Fimea:

Sök restnoteringar