Rätt användning av läkemedel

Rätt användning av läkemedel

Många saker måste beaktas då man använder läkemedel. Du kan själv göra mycket för att försäkra dig om att läkemedlet är säkert att använda. För att säkerställa en trygg läkemedelsbehandling är det till exempel viktigt att veta hur man själv kan följa med läkemedlens nyttiga och skadliga effekter.

Före användning av läkemedlet ska du därför alltid utreda nedanstående saker för att säkerställa att du får bästa möjliga nytta av läkemedlet. Samtidigt kan du undvika eventuella biverkningar av läkemedlet.

Passar läkemedlet mig?

 • Är läkemedlet avsett för min åkomma?
 • Finns det något hinder för användningen av läkemedlet, exempelvis läkemedelsallergi, annan medicinering eller långvarig sjukdom? I synnerhet lever- och njursjukdomar kan utgöra ett hinder för användningen av vissa läkemedel.

Hur ska jag dosera läkemedlet?

 • En för låg dos ger inte önskad effekt. En för hög dos kan däremot orsaka biverkningar och rentav förgiftningar.
 • Läkaren ger individuella anvisningar för receptbelagda läkemedel. Apoteket fäster anvisningarna på förpackningen.
 • Anvisningarna för receptfria egenvårdsläkemedel finns i förpackningen.
 • Doseringen för barn fastställs utifrån barnets ålder, och eventuellt också vikt.

Hur ska jag ta läkemedlet?

 • I allmänhet tas läkemedel oralt (genom munnen), men det finns även läkemedel som appliceras exempelvis i ögat, örat eller på huden.
 • Tablettmedicinering kan också kräva noggrannhet. Det finns till exempel tabletter som inte får delas, krossas eller tuggas.
 • Kontrollera alltid hur läkemedlet används från bipacksedeln.

Vilken tid på dagen ska jag ta läkemedlet?

 • I allmänhet kan du själv välja när du ska ta läkemedlet.
 • Läkemedelskurer och läkemedel avsedda för långvarig användning ska dock tas vid samma tid varje dag.
 • Om du har ett läkemedel som ska tas flera gånger om dagen är det bäst att kontrollera om du ska ta det med jämna mellanrum. Till exempel en antibiotikatablett tre gånger om dagen betyder att du ska ta en tablett var åttonde timme.
 • Vissa läkemedel ska tas en viss tid på dygnet. Till exempel kolesterolläkemedel intas på kvällen eftersom kroppen bildar de största mängderna kolesterol under natten.
 • Det finns läkemedel som måste tas vid rätt tidpunkt för att få önskad effekt, såsom insulininjektioner eller nitro, som används vid behandling av hjärtattack.

Ska jag ta läkemedlet med eller utan mat?

 • Måltider kan bidra till, minska eller inte alls inverka på absorberingen av läkemedlet.
 • I allmänhet har tidpunkten för intaget av läkemedlet i förhållande till en måltid inte någon inverkan på läkemedlets effekt.
 • På tom mage betyder att läkemedlet ska tas senast en timme före en måltid eller 2–3 timmar efter att du har ätit.
 • I samband med måltid betyder att du tar ditt läkemedel då du till exempel äter en smörgås.
 • Ett läkemedel som ska tas före måltiden ska du ta 15–30 minuter innan du äter.

Hur länge ska jag ta läkemedlet?

 • Läkemedel som tas vid behov är exempelvis värkmedicin som tas mot huvudvärk. Kontrollera från bipacksedeln eller av läkaren hur länge sådana läkemedel får användas utan avbrott.
 • Antibiotika används i allmänhet som kur.
 • Långtidsmedicinering är avsedd att användas under hela sjukdomstiden. Till exempel diabetiker kan ha livslång insulinbehandling.

Vad annat ska jag ta i beaktande när jag använder ett läkemedel?

På vilket sätt ska jag observera mig själv under medicineringen?

 • Under pågående medicinering är det bra att följa upp om läkemedlet har önskad verkan och om det förekommer biverkningar. Apotekets personal, skötaren eller läkaren ger anvisningar för uppföljning av läkemedelsbehandlingens effekter. Information om läkemedlets effekter och biverkningar finns också i bipacksedeln.

Läs mer:

Hur använder du ditt läkemedel rätt?, läromedel (Julkari, pdf)