Ansökbara apotekstillstånd

Ansökbara apotekstillstånd

Ansökbara apotekstillstånd

Suomeksi

Elektronisk ansökan av apotekstillstånd

Obs. Den sista inlämningsdagen för ansökningar om apotekstillstånd är på torsdagar.

I fortsättningen kommer Fimea i första hand att skicka beslut om apotekstillstånd elektroniskt till den e-postadress som sökanden har angivit i sin ansökan.

Logga in på den elektroniska ärendehanteringen

Se också Beslut om apotekens placeringsorter på Fimeas nätsidor.

 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till Helsingfors 12:e apotek ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket ska ligga i andra (2.) apoteksområde i Helsinfors stad (Dnr FIMEA/2020/000113, 
16.11.2021).

Apoteket hör utifrån medelvärdet av omsättningen för läkemedelsförsäljningen enligt de tre senast tillgängliga räkenskapsperioderna 2020, 2021 och 2022 till klass 1.

Helsingfors är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Den som ansöker om apotekstillstånd ska till ansökan foga sin meritförteckning eller andra 
handlingar av vilka framgår de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen enligt 43 b § 4 mom. i läkemedelslagen. En sökande som är bosatt utomlands ska dessutom till sin ansökan foga en redogörelse för de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 b § 1 mom. i läkemedelslagen.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 13.6.2024 före kl. 16.15.

Kuopio, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 14.5.2024.

Pirjo Rosenberg, Sektionschef
Tommi Rantalainen, Överprovisor
 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till Jomala apotek ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket ska ligga i Jomala kommun (Dnr FIMEA/2022/002067, 7.2.2023).

Apoteket är ett nyinrättat apotek, som inte har omsättning från läkemedelsförsäljning till grund 
för anmälan av storleksklass.

Den som ansöker om apotekstillstånd ska till ansökan foga sin meritförteckning eller andra 
handlingar av vilka framgår de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen enligt 43 b § 4 mom. i läkemedelslagen. En sökande som är bosatt utomlands ska dessutom till sin ansökan foga en redogörelse för de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 b § 1 mom. i läkemedelslagen.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 13.6.2024 före kl. 16.15.

Kuopio, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 14.5.2024.

Pirjo Rosenberg, Sektionschef
Tommi Rantalainen,Överprovisor