Grupper av specialprodukter

Grupper av specialprodukter

På denna sidhelhet har sammanställts grupper av specialprodukter, bland annat specialanpassade medicintekniska produkter, programvara, nanomaterial och biologiskt material. Egna anvisningar har utarbetats för dessa produktgrupper. Mer information om undergrupperna får du genom att öppna uppgifterna om produktgruppen.