C Frågor och svar gällande beslut och behandling av ansökan

Veterinär / Specialtillstånd / Ofta ställda frågor / C Frågor och svar gällande beslut och behandling av ansökan