Användning av och tillgång till läkemedel

Användning av och tillgång till läkemedel

Läkemedelslagen (395/1987) avser att upprätthålla och främja en ändamålsenlig användning av läkemedel.
 
Enligt föreskriften om expediering av läkemedel (2/2016) ska apoteken kalenderårsvis före utgången av januari skriftligen till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet anmäla det antal recept som har expedierats året innan. 

Registreringen av recept på läkemedel som dosdispenseras ändrades den 1 april 2015, vilket innebär att antalet recept från tidigare år inte är jämförbara med antalen efter ändringen. 

Läkemedelslagen (395/1987) avser även att säkerställa att läkemedel finns att tillgå i hela landet. Fimea publicerar försäljningstillståndsinnehavarnas meddelanden om tillfälliga störningar i tillgången på läkemedel i samarbete med innehavarna av försäljningstillstånd på sin webbplats.

Nyckeltal för användning av och tillgång till läkemedel:

Expedierade läkemedelsrecept

Tabell 1. Läkemedelsrecept som de privata apoteken och universitetsapoteken expedierat 2009─2022 (miljoner läkemedelsrecept). Registreringen av antalet recept på läkemedel som dosdispenseras ändrades den 1 april 2015, vilket innebär att åren 2015─2022 inte är direkt jämförbara med tidigare år.

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Privata apoteken 43,75 44,98 45,38 46,89 47,62 48,07 50,55 53,03 55,16 57,14 59,37 61,04 63,36 68,17
Universitetsapoteken 4,88 4,86 4,78 4,81 4,78 4,89 5,24 5,78 6,09 6,16 6,3 6,25 6,61 7,24
Totalt 48,63 49,84 50,16 51,70 52,40 52,96 55,79 58,81 61,25 63,30 65,67 67,29 69,97 75,41

Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

År 2022 expedierade apoteken totalt 75,4 miljoner recept. Det var cirka åtta procent fler än 2021 och cirka 55 procent fler än 2009. 2022 expedierade universitetsapoteken 9,6 procent av alla utlämnade recept.

Figur 1. Läkemedelsrecept som de privata apoteken och universitetsapoteken expedierat 2009─2022 (miljoner läkemedelsrecept). Registreringen av antalet recept på läkemedel som dosdispenseras ändrades den 1 april 2015, vilket innebär att åren 2015─2022 inte är direkt jämförbara med tidigare år.

Meddelanden om problem i tillgång av läkemedel (Saatavuushäiriötiedotteet), endast på finska

Tabell 2. Antal meddelanden om problem i tillgången av läkemedel som inlämnats till Fimea 2010─2022

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antal 67 73 156 316 457 430 525 858 1213 1694 2093 1710 2335

Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

År 2022 fick Fimea 2 335 meddelanden om problem i tillgången av läkemedel. Det var cirka 36 procent mer än 2021, men bara cirka 12 procent mer än 2020.

Figur 2. Antal meddelanden om problem i tillgången av läkemedel som inlämnats till Fimea 2010─2022

Läs mer:

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 8/2022: Tillgång till läkemedel i Finland. Översikt över restsituationer (pdf, www.julkari.fi, resumé på svenska)