Beställning av läkemedel på nätet

Beställning av läkemedel på nätet

Hur beställer jag läkemedel från ett finländskt nätapotek?

På många finländska apotek kan du beställa läkemedel via apotekens webbtjänster. Via webbtjänsterna är det möjligt att köpa såväl egenvårdsläkemedel som receptbelagda läkemedel.

Receptbelagda läkemedel kan endast köpas med ett elektroniskt recept. Apotekens legitima webbtjänster säljer inte receptbelagda läkemedel utan recept. I samband med köp av receptbelagda läkemedel kontaktar apoteket dig för att ge råd om hur du använder läkemedlet korrekt och säkert. När du köper ett egenvårdsläkemedel i webbtjänsten ska du ha möjlighet att få läkemedelsrådgivning.

Läkemedel som köpts via apotekets webbtjänst saknar returrätt.

Hur försäkrar jag mig om att det finländska nätapoteket är lagligt?

Kontrollera på nätapotekets webbplats att du uträttar ärenden på ett lagligt nätapotek. Du känner igen ett lagligt nätapotek bl.a. genom att logga in på dess webbplatsgenom en EU-gemensam logotyp:

Logo för ett lagligt webbapotek

Då du klickar på logotypen borde du hamna i förteckningen över lagliga finländska nätapotek på Fimeas webbplats. Säkerställ ännu att nätapotekets webbadress är densamma som i Fimeas förteckning.

Köp inte läkemedel från olagliga nätapotek.

Förteckning över lagliga finländska nätapotek.

Läkemedel från utländska nätapotek?

Du kan under vissa förutsättningar ta emot läkemedel per post från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Läs om begränsningarna för införsel av läkemedel (länk till sidan i fråga). Det är förbjudet att ta emot läkemedel som skickats från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Försäkra dig om att du endast sköter dina ärenden med ett lagligt utländskt nätapotek. Kännetecknen på ett lagligt nätapotek är till exempel

  • den gemensamma europeiska logotypen, som du genom att klicka på via den myndighet där nätapoteket är beläget får bekräftat att nätapoteket är lagligt (mer information på engelska på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats).

  • omfattande och detaljerade kontaktuppgifter på webbplatsen: ett lagligt nätapotek är inte gömt enbart bakom en obestämd e-postadress eller kontaktblankett

  • heltäckande och sakliga leveransvillkor

  • krav på recept för köp av receptläkemedel

  • saklig information om läkemedel och saklig marknadsföring

Länkar till de nationella nätapoteksregistren för de länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns samlade på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

De lagliga nätapoteken verkar enligt lagstiftningen i respektive land. Därför kan till exempel leveransen av läkemedel i leveransvillkoren vara begränsad endast till det land där webbtjänsten är belägen.

Köp inte läkemedel från olagliga webbtjänster.