Övervakning av vävnadsinrättningar

Övervakning av vävnadsinrättningar

Med vävnadsinrättning avses en vävnadsbank, sjukhusenhet eller annan inrättning där mänskliga vävnader och celler införskaffas, bearbetas, konserveras, förvaras eller distribueras. Vävnadsinrättningar är till exempel fertilitetsbehandlingskliniker, stamcellsbehandlingsenheter och stamcellslaboratorier samt olika vävnadsbanker såsom benbanker.

Fimea styr och övervakar vävnadsinrättningsverksamheten i Finland samt deltar i det internationella myndighetssamarbetet. På ansökan beviljar Fimea verksamhetstillstånd till vävnadsinrättningar och upprätthåller registret över de vävnadsinrättningar som beviljats verksamhetstillstånd. Fimea granskar regelbundet de vävnadsinrättningar som beviljats tillstånd, minst vartannat år. Fimea ger på begäran handledning och rådgivning om tillämpningen av förordningarna om vävnadsinrättningsverksamheten.

Mer information om vävnadsinrättningar finns på följande undersidor (länkar):