Basregister för läkemedel

Basregister för läkemedel

Basregistret för läkemedel är ett register som förs av Fimea och som innehåller samtliga läkemedel som har försäljningstillstånd samt preparat som har temporärt specialtillstånd. Registret uppdateras två gånger per månad.

Registret är huvudsakligen avsett för organisationer som svarar för anskaffning, distribution och försäljning av läkemedelspreparat samt för hälso- och sjukvårdsorganisationer som förskriver läkemedel.

Basregistret för läkemedelspreparat innehåller identifierings-, klassificerings-, läkemedelssubstans- och förpackningsuppgifter och erforderliga kodsystem: kodsystem för ordinationsvillkor, ATC, läkemedelsform och förvaringskärl. Förpackningsdata och indikationer som gäller temporära specialtillstånd finns i separata filer. Registret innehåller inte apotekens prisuppgifter eller FPA:s ersättningsvillkor. Ändringarna anges enligt förpackning i jämförelse med föregående publicering.

Basregistret har ascii-format och består av ett flertal separata filer.

Kunden bör ha erforderligt datatekniskt kunnande för hantering av filerna.

Respons som gäller basregistret kan sändas per e-post till [email protected].

Filerna (på finska)

Ladattavat tiedostot/Filerna