Obligatorisk lagring av läkemedel

Obligatorisk lagring av läkemedel

Syftet med lagen och förordningen om obligatorisk lagring är att trygga tillgången till och möjligheten att använda livsviktiga läkemedel i situationer där tillgången i Finland har försvårats eller förhindrats på grund av leveransstörningar, en allvarlig kris eller någon annan motsvarande orsak.

Läkemedelsfabrikerna, importörerna av läkemedelspreparat, verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården och Institutet för hälsa och välfärd har en lagstadgad skyldighet att upprätthålla ett läkemedelslager med tanke på eventuella undantagsförhållanden. Bland andra kan läkemedelsfabrikerna och importörerna använda det här lagret bara på särskilda grunder, exempelvis vid restsituationer, och enbart med tillstånd av Fimea eller social- och hälsovårdsministeriet.

De läkemedel som ska lagras bestäms av både lagen och statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel. Ändringar i de läkemedel eller grupper av läkemedel som ska lagras kräver därför ändring i lagstiftningen. Fimea fastställer årligen läkemedelsgruppvis de preparat som omfattas av lagringsskyldigheten.

Läs mer om lagringsskyldigheten:

Obligatorisk lagring