Temporära specialtillstånd

Temporära specialtillstånd

Fimea kan efter övervägande bevilja ett läkemedelspreparat specialtillstånd på eget initiativ utan någon ansökan (tidsbegränsat specialtillstånd). Då kan läkemedelspreparaten överlåtas till förbrukning utan patient- eller anstaltspecifika specialtillstånd som Fimea beviljar, om föreskrivningen och leveransen sker i enlighet med villkoren för det temporära tillståndet. I andra fall kräver överlåtelsen till förbrukningen att man ansöker om specialtillstånd från Fimea.

Om läkemedelspreparatet har ett tidsbegränsat specialtillstånd i enlighet med § 10 f i Läkemedelsförordningen (693/1987), är läkemedelsreceptet i sig tillräckligt och det behövs inte någon ansökan om specialtillstånd med motiveringar.

Elektroniska recept är möjliga när det handlar om läkemedelspreparat som har temporära specialtillstånd och de kan vara i kraft ett år. Läkemedelsutbyte med preparat som saknar försäljningstillstånd är inte möjligt i Finland. Läkemedelsrecept ska göras enligt preparatets handelsnamn. Läkemedelspreparat kan också överlåtas till förbrukning med en läkemedelsbeställning.

Läkemedelspreparat som kan överlåtas till förbrukning enligt temporärt specialtillstånd som beviljas av Fimea, hittas i söktjänsten läkemedelspreparat som förutsätter specialtillstånd (Erityislupaa edellyttävät lääkevalmisteet, på finska). I läkemedelssöktjänsten kan man göra sökningar bland annat genom att välja Temporära specialtillstånd (Määräaikainen erityislupa, på finska) i menyn som typen för specialtillståndet.

Överlåtaren till förbrukning (apotek, filialapotek, sjukhusapotek, läkemedelsgrossister, läkemedelsfabriker) ska föra bok över de läkemedelspreparat som levererats med temporära specialtillstånd. Bokföringen ska förvaras i 5 år.

Marknadsföring av preparat eller något annat som ökar försäljning är inte tillåtet.

Temporära specialtillstånd som beviljats veterinärmedicinen

De för människor avsedda preparat som hittas i söktjänsten för läkemedelspreparat som kräver specialtillstånd, och som beviljats temporära specialtillstånd, kan inte överlåtas till förbrukning om de inte har ett gällande, separat specialtillstånd avsett för djur. 

De preparat med temporära specialtillstånd som används för veterinärmedicin finns i förteckningen Temporära specialtillstånd för veterinärmedicinska preparat (pdf).

Mer information om specialtillstånd för veterinärmedicinska läkemedel