Läkemedelsutbyte

Läkemedelsutbyte

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea utarbetar och upprätthåller en förteckning över inbördes utbytbara läkemedelspreparat, vars aktiva substans och mängd är samma och som är inbördes biologiskt likvärdiga. Förteckningen innehåller originalpreparat med försäljningstillstånd och generiska preparat som uppfyller kriterierna enligt principerna för uppgörande av förteckningen.

Parallellimporterade och -distribuerade preparat är i allmänhet utbytbara oberoende av läkemedelsformen eller ATC-klassen. Alla preparat med försäljningstillstånd eller deras förpackningsstorlekar saluförs inte. Förteckningen uppdateras kvartalsvis och läggs ut på Fimeas webbplats senast 45 kalenderdagar före den träder i kraft både i form av en förteckning på läkemedelsnivå (i PDF-format) och uppgifterna på förpackningsnivå i ett format som kan laddas ner i databasen (ASCII).

En fil som laddas ner i databasen uppdateras efter utgivningen av förteckningen utifrån korrigerings- och kompletteringsuppgifter från innehavarna av försäljningstillstånd och ges ut på nytt 38 kalenderdagar innan förteckningen träder i kraft.