Lääkevaihto

Lääkevaihto

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea laatii ja ylläpitää luetteloa keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista, joiden vaikuttava aine ja määrä ovat samat ja jotka ovat keskenään biologisesti samanarvoisia.

Lääkevalmisteiden vaihtokelpoisuus arvioidaan myyntilupaprosessin yhteydessä ja vahvistetaan ennen Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon julkaisemista. Fimea julkaisee vaihtokelpoisten lääkkeiden luettelon viimeistään 45 kalenteripäivää ennen luettelon voimaantuloa. Luettelo tehdään neljä kertaa vuodessa.

Lääkevalmisteiden vaihtokelpoisuus on julkista tietoa luettelon ilmestyttyä. Vaihtokelpoisuudesta ei anneta ennakkotietoa.