Schengen-todistus

Schengen-todistus

Schengen-sopimuksen 75 artiklassa säädetään todistuksesta, jolla yksityishenkilö voi osoittaa mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuuden matkustaessaan Schengen-alueella. Schengen-sopimuksen piiriin kuuluvat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska,  Tšekki, Unkari ja Viro.

Schengen-todistus haetaan apteekista

Vuonna 2003 voimaan tulleen lääkelain muutoksen mukaisesti apteekit voivat antaa todistuksen, mutta vain Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä apteekeille 14.1.2003 todetaan, että todistus laaditaan henkilön pyynnöstä ja apteekki voi periä siitä kohtuullisen maksun.

Todistus annetaan huumausaineita tai psykotrooppisia aineita sisältävistä lääkevalmisteista. Myyntiluvalliset valmisteet löytyvät Fimean lääkehaku -palvelusta. Palveluun syötetään valmisteen nimi ja tämän jälkeen valmisteen kohdalta löytyy merkintä Schengen -todistuksen edellyttämisestä.

Kuva 1. Kuva Fimean lääkehaun valmistetiedoista valmisteen edellyttäessä Schengen -todistusta.

Schengen-todistus haetaan apteekista.

Todistus annetaan myös huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävistä erityislupavalmisteista ja ex tempore -lääkevalmisteista. Annosjakelussa olevista valmisteista todistuksen voi myös kirjoittaa. Valmisteiden annospusseista on käytävä kuitenkin selkeästi ilmi kenelle ja mitä valmisteita ko. annosjakelupussi sisältää. Kansallisesti huumausaineeksi luokiteltua ainetta sisältävien valmisteiden osalta Schengen -todistusmenettelyä ei sovelleta. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi lisdeksamfetamiini tai tapentadoli.

Toimeenpanevan komitean päätöksen mukaan jokaisesta lääkärin määräämästä huumaavasta aineesta vaaditaan erillinen todistus. Todistusta hakiessaan henkilöllä on oltava mukanaan matkustusasiakirja, tavallisimmin passi tai sitten henkilökortti. Passin tai henkilökortin numero merkitään todistukseen. Jos henkilö matkustaa Pohjoismaissa eikä hänellä ole passia, todistukseen voidaan merkitä myös henkilötunnus. Todistuksen voi myös hakea toisen henkilön puolesta valtakirjalla, jolloin matkustusasiakirja tulisi myös esittää.

Apteekki tai sivuapteekki täyttää Fimean verkkosivuilta löytyvän todistuksen ja allekirjoittaa sen. Todistus voidaan antaa lääkettä toimitettaessa tai jälkikäteen apteekista, jossa tarkastetaan reseptikeskuksesta lääkemääräyksen tiedot. Todistus on voimassa 30 vuorokautta, mutta matkan kesto voi olla lyhyempi. Todistusta ei kuitenkaan voi kirjoittaa yli 30 vrk lääkitystä vastaamaan. Käytännön ohje pidemmille matkoille on hakeutua paikallisen terveydenhuollon piiriin tuona aikana mikäli oleskelu maassa jatkuisi.

Korvaushoitolaitokset voivat hakea Schengen todistusta asiakkailleen täyttämällä korvaushoitolaitoksille tarkoitetun todistuspohjan ja lähettämällä täytetty Schengen pohja Fimean omaa turvasähköpostia käyttäen osoitteeseen [email protected]. Ohjeet turvasähköpostin käyttöön: https://secmail.fimea.fi/

Muuta

Schengen-maiden vaatimukset todistusta edellyttävistä lääkevalmisteista vaihtelevat, mutta periaate on, että todistusta käytetään yhtenäisesti. Parhaiten matkustaja saa tietoja kohdemaan rajoituksista kyseisen maan edustustosta tai lähetystöstä.

Suomeen tultaessa todistuksesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen (1088/2002). Huumausaineeksi luokiteltavan lääkevalmisteen tuonti Schengen -valtiosta edellyttää, että henkilö voi esittää Schengen -todistuksen tietyn kauppanimen omaavan lääkevalmisteen maahantuontiin. Todistuksen ja lääkevalmisteen oston perusteena olevan lääkemääräyksen tulee olla annettu lääkevalmistetta tuovan henkilön pääasiallisessa asuinvaltiossa.

Apteekit / Schengen-todistus / Lisätietoa

Lisätietoa

  • Gustafsson Maarit, ylifarmaseutti, puh. 0295223225