Tutkimus

Tutkimus

Fimean tutkimusoiminnan yleisinä tavoitteina on lisätä väestön hyvinvointia, parantaa kansanterveyttä ja optimoida terveydenhuollon kustannuksia järkevällä lääkkeiden käytöllä sekä edesauttaa yhteiskunnallista päätöksentekoa. Tutkimustoiminta pohjautuu Fimean strategian mukaisesti lakiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta sekä Sosiaali- ja terveysministeriön Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategiaan ja Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjaan. Laissa Fimean tutkimusalueiksi on määritelty lääke-epidemiologia, lääketaloustiede ja lääkepolitiikka. Lisäksi Fimean tulee rakentaa yhteistyötä näillä tutkimusalueilla.