Tutkimus

Tutkimus

Fimean tutkimustoiminta on tutkimus- ja selvitystoimintaa, jolla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.  

Fimean tutkimusalueet ovat lääke-epidemiologinen, lääkepolitiikkaan liittyvä ja lääketaloustieteellinen tutkimus. Tutkimus ja tutkimusyhteistyön rakentaminen näillä tutkimusalueilla ovat Fimean lakisääteisiä tehtäviä. Fimean tutkimus perustuu lisäksi Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategiaan, jota päivitetään parhaillaan.  

Tutkimustoiminnan yleisinä tavoitteina on lisätä väestön hyvinvointia, parantaa kansanterveyttä ja optimoida terveydenhuollon kustannuksia järkevällä lääkkeiden käytöllä sekä tukea yhteiskunnallista päätöksentekoa.  

Fimean tutkijoiden julkaisut löytyvät tutkijan nimellä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan julkaisuarkisto Julkarista.