Vientitodistukset (CPP)

Vientitodistukset (CPP)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää myyntiluvan haltijoille vientitodistuksia (CPP, Certificate of a Pharmaceutical Product) lääkkeiden ulkomaille vientiä varten (yleensä EU/ETA:n ulkopuolelle). Todistuksia myönnetään Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tai eläimille tarkoitetuista lääkevalmisteista. Vientitodistusta haetaan Fimean verkkosivuilla sijaitsevalla lomakkeella.

Vientitodistukset myöntää Regulatoriset prosessit -yksikkö.

Vientitodistus ohjeistuksineen pohjautuu WHO:n sertifiointi-malliin ja käyttöönottosuosituksiin.

Todistukset ovat maksullisia ja hinta määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön Fimean maksullisista suoritteista antaman asetuksen mukaisesti. Fimea lähettää hakijalle laskun todistuksen toimittamisen yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti osoitteella [email protected],

tai paperiversioina osoitteella Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, PL 55, 00034 FIMEA.

Fimea suosittelee vientitodistushakemuksen lähettämistä sähköisesti.