Avoimen käytön valvonta

Avoimen käytön valvonta

Avoin käyttö on muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön esim. tutkimus- ja kehittämiskokeissa (kenttäkokeissa) tai markkinoitavina tuotteina. Fimea valvoo muuntogeenisten organismien avoimen käytön terveysvaikutuksia sekä asiakirjavalvontana että tarkastuskäynnein. Valvonnan pohjana toimivat toiminnanharjoittajan geenitekniikan lautakunnalle tekemä hakemus ja riskinarviointi avoimesta käytöstä sekä mahdollinen seurantasuunnitelma ja -raportit.

Muita avoimen käytön valvontaviranomaisia ovat Suomen ympäristökeskus (SYKE), joka vastaa avoimen käytön valvonnasta ympäristökysymyksissä sekä Ruokavirasto, joka vastaa maa- ja metsätalouskysymyksissä. Avoimen käytön valvontaa johtaa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva geenitekniikan lautakunta (GTLK).