Apteekkitarkastukset

Apteekkitarkastukset

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo apteekkien toiminnan lainmukaisuutta. Valvonta koostuu muun muassa toimijoiden ohjauksesta, lupa- ja ilmoitusmenettelyistä, selvityspyynnöistä, apteekkitarkastuksista ja kurinpitotoimista.

Apteekkitarkastuksia tehdään riskiperusteisesti. Tarkastus kohdennetaan tiettyyn aihealueeseen tai tarkastuksella käsitellään laajemmin apteekin toimintoja. Tarkastus voidaan tehdä paikan päällä apteekissa tai etätarkastuksena, jossa tarkastukseen liittyvä keskustelu käydään etäyhteyksin. Pääsääntöisesti tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen.

Apteekkitarkastuksesta peritään kulloinkin voimassa olevan Sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean maksullisista suoritteista mukainen maksu.

Fimean etänä toteuttamissa apteekkitarkastuksissa ennen varsinaista tarkastuskeskustelua apteekille lähetetään täytettäväksi kyselylomake, jossa selvitetään apteekin käytäntöjä ja taustatietoja apteekin toiminnasta. Apteekit voivat halutessaan hyödyntää lomaketta toimintansa itsearvioinnissa muutoinkin kuin tarkastusten yhteydessä.

Etätarkastuksen ennakkokyselylomake itsearvioinnissa hyödynnettäväksi

Lisätietoa:

[email protected]