Ihmisperäisiä kudoksia ja soluja koskevat säädökset

Ihmisperäisiä kudoksia ja soluja koskevat säädökset

Kudoslainsäädännön tarkoituksena on varmistaa ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmiskudosten ja -solujen laatu- ja turvallisuus. 

  • Kudoslaitoksen toimintaa koskevia vaatimuksia ovat muun muassa:
  • Kudoslaitoksella on oltava Fimean myöntämä toimilupa
  • Kudoslaitokselle on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa toiminnan lainmukaisuudesta
  • Kudoslaitosten henkilöstön tulee olla koulutettu ja perehdytetty tehtäviinsä
  • Kudoslaitoksella tulee olla hyvien toimintatapojen periaatteisiin perustuva ja ajantasainen laatujärjestelmä
  • Kudoslaitoksella tulee olla asianmukaiset tilat, laitteet ja materiaalit
  • Kudoslaitoksen tulee pitää toimistaan rekisteriä, jonka avulla solut ja kudokset ovat jäljitettävissä luovuttajasta siirteen saajaan 

Säädökset

Laki ihmisen elimien, kudoksen ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 101/2001

Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 594/2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 1302/2007

Fimean määräys kudoslaitosten toiminnasta 3/2014 (pdf)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/23/EY

Komission direktiivi 2006/17/EY

Komission direktiivi 2006/86/EY

Komission direktiivi 2012/39/EU

Komission direktiivi 2015/565

Komission direktiivi 2015/566

Guidelines on Good Manufacturing Practice Specific to Advanced Therapy Medicinal Products (pdf)