Luettelot erityislupavalmisteista eläimille

Luettelot erityislupavalmisteista eläimille

Suomen eläinlääkemarkkinat ovat pienet, joten myyntiluvallisia, kaupan olevia lääkevalmisteita ei välttämättä ole eläinten kaikkien sairauksien hoitoon. Eläinlääkeasetuksen (EU) 2019/6 kaskadisääntöjen mukaan eläinlääkärin on käytettävä ensisijaisesti Suomessa, ja toissijaisesti EU:ssa myyntiluvallista eläinlääkevalmistetta. Erityislupaa tarvitaan aina, jos eläinlääke ei ole Suomessa kaupan. Valmisteet, joille on jo aiemmin myönnetty erityislupia käytettäväksi eläinlääkintään, ovat taulukossa Erityislupavalmisteet eläimille (Excel).

Fimea voi myöntää lääkevalmisteelle erityisluvan yksittäisen eläimen tai eläinryhmän hoitoon.

Erityistilanteissa voi Fimea, ilman erillistä hakemusta, myöntää lääkevalmisteelle määräaikaisen erityisluvan, jonka perusteella se voidaan luovuttaa kulutukseen, vaikka sillä ei ole myyntilupaa (Lääkelaki 21 f §, Lääkeasetus 10 f §). Nämä valmisteet ovat luettelossa Eläinlääkevalmisteiden määräaikaiset erityisluvat (pdf).

Eläinlääkkeeiden erityisluvat, lainsäädäntö