Kansallinen riskilääkeluokitus

Kansallinen riskilääkeluokitus

Kansallinen riskilääkeluokitus on Fimean lääkitysturvallisuutta tukeva tietotuote. Riskilääkeluokitus listaa suuren riskin lääkkeet, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luokitus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, ja se auttaa tunnistamaan keskeiset suuren riskin lääkkeet eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Luokitus tukee lääkehoitoja koskevaa kliinistä päätöksentekoa sekä lääkehoitojen suunnittelua ja toteuttamista lääkehoitoprosessin eri vaiheissa.
 

Kansallisen riskilääkeluokituksen logo: Suuren riskin lääkkeet.


Riskilääkeluokituksen sisältö 

Luokitukseen kuuluvilla suuren riskin lääkkeillä tarkoitetaan lääkkeitä, jotka eivät välttämättä aiheuta enempää vaaratilanteita kuin muutkaan lääkkeet, mutta voivat virheellisesti käytettynä aiheuttaa vakavia seurauksia, jotka ovat kuitenkin lievennettävissä tai estettävissä asianmukaisella lääkehoidon suunnittelulla ja toteutuksella. Kansallinen riskilääkeluokitus kuvaa lääkkeiden keskeisimmät  

Vakavat seuraukset 

Vakavat seuraukset voivat olla seurausta lääkkeestä itsestään tai liittyä puutteisiin tai inhimilliseen virheeseen lääkkeen asianmukaisessa käytössä tai hoidon toteuttamisessa.  

Merkittävimmät riskit 

Lääkkeiden riskit perustuvat pääasiassa lääkkeen ominaisuuksiin (esim. kapea terapeuttinen leveys) tai puutteisiin tai inhimillisiin virheisiin lääkkeen asianmukaisessa käytössä tai hoidon toteuttamisessa (esim. virheet annostelussa tai virheet hoidon seurannassa). Luokitus ei ota kantaa luokitukseen kuuluviin lääkkeisiin liittyvien riskien todennäköisyyteen tai lääkkeen käyttäjän yksilöllisten tekijöiden, kuten esimerkiksi iän tai munuaisten toiminnan vaikutukseen.  

Lääkehoidon toteutukseen liittyvät riskikohdat 

Lääkehoidon toteutukseen liittyvät riskikohdat on jaeoteltu: 

  • Lääkehoidon suunnittelu ja määrääminen 
  • Annostelu 
  • Lääkehoidon seuranta 
  • sekä potilasohjauksessa ja lääkeneuvonnassa huomioitaviin asioihin.  

Jokaiseen vaiheeseen on kuvattu mahdollisia lääkehoidon toteutukseen liittyviä riskikohtia. 

Riskilääkeluokituksen käyttö  

Kansallinen riskilääkeluokitus on kaikkien käytettävissä maksutta. Luokitus on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Luokituksen sisältö on saatavissa avoimena data. Tutustu Fimean avoimen datan lisenssiehtoihin CC BY 4.0.

Jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation tulee määritellä oman toimintansa kannalta keskeiset suuren riskin lääkkeet. Lääkehoito tulee aina aloittaa, muuttaa tai lopettaa lääkärin valvonnassa.

Kansallinen riskilääkeluokitus (Excel, päivitetty 3/2024)

Kansallinen riskilääkeluokitus, Lääkekortit, ei saavutettavat (pdf, päivitetty 3/2024)

Kansallinen riskilääkeluokitus (txt, ohjeet)
Kansallinen riskilääkeluokitus (XSD-schema)
Kansallinen riskilääkeluokitus (XML, päivittyy päivittäin)

Kansallinen riskilääkeluokitus (haitarit)

Kansallinen riskilääkeluokitus (ladattava materiaali)

Ladattavat materiaalit 

Yllä olevaa ladattavaa viestintämateriaalia ei saa käyttää kaupalliseen käyttöön. Lisätietoja tarvittaessa [email protected]

Lisätietoja

Lisätietoja

Elsi Similä, projektipäällikkö, Fimea, [email protected], p. 029 522 3607