Kansallinen riskilääkeluokitus

Kansallinen riskilääkeluokitus

Kansallinen riskilääkeluokitus listaa suuren riskin lääkkeet, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luokitus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, ja se auttaa tunnistamaan keskeiset suuren riskin lääkkeet eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Luokitus tukee lääkehoitoja koskevaa kliinistä päätöksentekoa sekä lääkehoitojen suunnittelua ja toteuttamista lääkehoitoprosessin eri vaiheissa.

Riskilääkeluokituksen laatimista on ohjannut 14 hengen projektiryhmä, joka koostuu riskilääkkeisiin perehtyneistä lääketieteen, hoitotieteen ja farmasian asiantuntijoista. Luokituksen tietosisällön laatimisessa on hyödynnetty projektityöryhmän asiantuntemuksen lisäksi Delfoi-tutkimusmenetelmää. Projektin aikana toteutettiin kolme Delfoi-kyselykierrosta syksyn 2022 aikana. Tutkimuksessa haettiin yksimielisyyttä kansalliseen riskilääkeluokitukseen kuuluvista lääkkeistä ja lääkeryhmistä sekä lääkkeiden keskeisiä riskeistä. Projekti on toteutettu yhteistyössä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen kanssa.

Koristeellinen kuva.

Kansallinen riskilääkeluokitus: Infograafi (pdf)

Kansallinen riskilääkeluokitus: Lääkekortit (pdf) (päivitetty viimeksi 4.8.2023)

Kansallinen riskilääkeluokitus: Sisältö saavutettavassa muodossa (excel) (päivitetty viimeksi 4.8.2023)

Kai-julkaisu 4/2023: Kansallinen riskilääkeluokitus: Tietosisällön laatiminen (julkari.fi)

Kansallinen riskilääkeluokitus: logot (zip-paketti)

Kansallisen riskilääkeluokituksen julkistamiswebinaarin tallenne (Youtube) (tekstitys suomeksi)

Kansallisen riskilääkeluokituksen julkistamiswebinaarin tallenne (Youtube) (tekstitys ruotsiksi)

Usein kysytyt kysymykset

Lisätietoja

Lisätietoja

Elsi Similä, projektipäällikkö, Fimea, [email protected], p. 029 522 3607

Projektityöryhmän kokoonpano:

Ari Ahola-Olli, asiantuntijalääkäri, Abomics Oy 

Maarit Bärlund, ylilääkäri, syöpätautien poliklinikka, Tampereen yliopistollinen sairaala 

Anne Halmetoja, erikoisproviisori, Eteva kuntayhtymä ja Helsingin yliopisto 

Risto Huupponen, kliininen farmakologi, professori emeritus, Turun yliopisto 

Marja Härkänen, apulaisprofessori (lääkitysturvallisuus ja hoitotiede), Itä-Suomen yliopisto 

Johanna Jyrkkä, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija, Fimea 

Esa Jämsen, geriatrian professori, Helsingin yliopisto 

Marianne Kuusisto, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus 

Outi Laatikainen, tutkijatohtori, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala 

Carita Linden-Lahti, vastaava proviisori (lääkitysturvallisuus), HUS 

Lotta Schepel, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, HUS 

Elsi Similä, projektipäällikkö, Fimea 

Terhi Toivo, Lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Pirkanmaan hyvinvointialue 

Juho Wedenoja, kehittämisylilääkäri, Fimea