Lääkevahingot

Voit saada korvauksen lääkkeen sinulle aiheuttamasta vahingosta, jos vahinko on yllättävä. Lääkevahinkovakuutuksen tarkoitus on korvata lääkevahinkoja, joita on aiheutunut Suomessa myytävien tai kulutukseen luovutettujen lääkkeiden käyttäjille. Lääkevahinko ja lääkkeen haittavaikutus ovat eri asioita.

Lääkevahinkovakuutuksen sivuilla kuvataan, millaisia vahinkoja korvataan ja miten lääkevahingosta voi hakea rahallista korvausta Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä. Lisäksi sivuilla kuvataan, millaisia korvauksia voidaan maksaa ja ohjeet vahinkoilmoituslomakkeen täyttämiseksi.

Potilasasiamiehet auttavat tarpeen vaatiessa lääkevahinkoasioiden vireille saamisessa. Jos tarvitset apua tai neuvoja lääkevahinkoihin liittyen, käänny oman potilasasiamiehesi puoleen. Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä on nimetty potilasasiamies. Hänen yhteystietonsa saa terveydenhuollon yksiköstä.

Lue lisää lääkevahinkovakuutuksesta ja potilasasiamiehen toiminnasta:

Lääkevahinkovakuutus (Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö)

Potilasasiamies (Valvira)