Lasten lääkehoito

Lasten lääkehoito

Lääkkeiden tehon ja turvallisuuden varmistaminen on erityisen tärkeää, kun lapselle annetaan lääkkeitä.

Lääkkeiden käyttäytyminen ja vaikutukset voivat olla lapsilla erilaiset kuin aikuisilla.

Varsinkin pienten lasten elimistössä lääkkeiden käyttäytyminen ja vaikutukset voivat olla erilaiset kuin aikuisilla. Tämä johtuu muun muassa siitä, että lapsen elimistössä on suurempi nestepitoisuus kuin aikuisen elimistössä. Lisäksi se nopeus, millä lapsen elimistö käsittelee eli metaboloi lääkeaineita, voi ikäryhmästä riippuen olla nopeampi tai hitaampi kuin aikuisella.

Myös lapsen sairaus voi poiketa aikuisen vastaavasta, jolloin lääke ei välttämättä toimi lapsella tai vaatii erilaisen annoksen. Lapsi voi myös olla enemmän tai vähemmän herkkä lääkkeen sivuvaikutuksille kuin aikuinen. Aikuisilla tehdyt lääketutkimukset eivät suoraan anna vastauksia lasten lääkehoidon erityispiirteisiin ja siksi tarvitaan lääketutkimuksia, joissa tutkimushenkilöt ovat lapsia.

Onnistuneen lääkehoidon lapselle voit varmistaa seuraavasti:

  • Älä anna aikuisille tarkoitettuja lääkkeitä lapsille ilman lääkärin ohjeistusta. Noudata itsehoitolääkkeen pakkauksesta ja pakkausselosteesta löytyviä ikäsuosituksia lääkkeen käytössä
  • Noudata lääkkeen annosteluohjeita, jotka saat lääkäriltä tai löydät itsehoitolääkkeen pakkauksesta ja pakkausselosteesta.
  • Mikäli lapsen lääkinnässä on aikaisemmin ollut ongelmia (esimerkiksi tabletin nielaiseminen on vaikeaa, lääkkeen paha maku on aiheuttanut ongelmia tai on tullut haittavaikutuksia), mainitse niistä lääkärille, kun hän valitsee lääkkeen ja lääkemuodon lapsellesi.
  • Varmista lääkäriltä ja apteekista, että annosteluohje on selkeä, ja lääkevalmiste sekä sen mahdollinen annostelumitta on sopiva lapselle tarkoitettuun annosteluun (esimerkiksi puolitettavissa oleva tabletti, sopiva annosteluruisku pienempiä nestemäisiä annoksia varten).
  • Kerro lapsellesi, miten ja miksi lääkettä käytetään. Lapsen kanssa voit yhdessä pohtia, mitä asioita pitää lääkkeestään tietää. Etsikää lisätietoa pakkausselosteesta. Voit ottaa lapsen mukaan myös apteekkiin.