Miten lääkkeitä saadaan käyttäjille Suomessa?

Lääkkeiden saatavuus Suomessa

Lääkeyrityksen (=myyntiluvan haltijan) tehtävänä on varmistaa, että Suomessa markkinoilla olevaa myyntiluvallista lääkettä on jatkuvasti saatavilla Suomessa toimivien lääketukkukauppojen, apteekkien, sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten tarpeisiin.

Apteekit ja lääkekeskukset vastaavat oman toimialueensa lääkehuollosta. Myös lääketukkukauppojen tulee varmistaa, että niillä on tarvittava määrä lääkkeitä toimitettavaksi apteekeille, lääkekeskuksille ja sairaala-apteekeille.

Fimea valvoo markkinoilla olevien lääkkeiden valmistusta ja jakelun asianmukaisuutta, lääkkeiden saatavuuden toteutumista ja käyttäjäturvallisuutta.

Miten toimin, jos lääkkeeni on loppunut apteekista?

Infograafi lääkkeiden saatavuudesta, tekstivastine alla.

Apteekin rooli saatavuushäiriöissä

Apteekki voi tarkistaa, onko tarvitsemasi lääke kaupan Suomessa ja onko sitä tai vaihtokelpoista lääkettä saatavilla. Jos lääkettä ei ole omassa lähiapteekissasi ja se on tukkuliikkeestä loppu, voit selvittää asiaa internetistä löytyvistä apteekkien hakupalveluista, joista selviää useampien apteekkien apteekkikohtainen lääkkeiden saatavuus.

Lääkärin rooli saatavuushäiriöissä

Jos reseptilääkkeesi uhkaa loppua saatavuushäiriön aikana, ole yhteydessä hoitavaan lääkäriin korvaavan hoidon tarpeen arvioimiseksi.

Lääkeyrityksen rooli saatavuushäiriöissä

Voit selvittää lääkkeesi saatavuushäiriön keston Fimean saatavuushäiriöhausta.

Saatavuushäiriöhaussa esitetyt tiedot perustuvat lääkeyrityksen toimittamiin tietoihin. Saatavuushäiriön kesto perustuu lääkeyrityksen arvioon ja lääkeyrityksellä on vastuu päivittää tieto saatavuushäiriön kestosta, jos siinä tapahtuu muutoksia.

Lääkkeiden markkinoille tuonnista ja kaupanpidon lopettamisesta vastaa lääkeyritys.

Kysy tarvittaessa lisätietoja lääkeyritykseltä. Yhteystiedot on mainittu saatavuushäiriöhaussa valmisteen tiedoissa. On hyvä huomata, että lääkeyritys voi sijaita myös muualla kuin Suomessa (toisessa EU/ETA-maassa).

Fimean rooli saatavuushäiriöissä

Jos tarvitsemaasi lääkettä ei ole saatavilla, eikä sen saatavuushäiriötä näy Fimean saatavuushäiriöhaussa, jätä viesti Fimeaan. Fimea selvittää asiaa lääkeyrityksen kanssa.

Huomioithan nämä asiat:

  • Fimea ei pysty vaikuttamaan lääkkeen saatavuushäiriön kestoon tai hankkimaan lääkkeitä Suomeen.

  • Fimea ei voi yleensä antaa liike- ja ammattisalaisuuksien piiriin kuuluvia tietoja kolmansille osapuolille (esimerkiksi saatavuushäiriön syyt).

  • Saatavuushäiriöhaussa näkyvät vain Suomessa markkinoilla olevat lääkkeet.

  • Fimea ei ota kantaa yksittäisiin lääkehoitoihin.