Suomi viitemaana DC-prosessissa

Suomi viitemaana DC-prosessissa

Fimea vastaanottaa pyyntöjä toimia viitejäsenvaltiona (RMS) hajautetun menettelyn (Decentralised procedure, DCP) hakemuksissa jatkuvasti. Hakijoiden tulee olla varautuneita jättämään hakemuksensa noin 3–9 kuukauden kuluessa.

Varauspyynnön esittäminen

Varauspyyntö esitetään täyttämällä CMD(h):n RMS-lomake: Request for RMS in a Decentralised Procedure, medicinal products for human use

Varauspyyntö toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen FI-RMSREQUEST(a)fimea.fi.

Lisätietoja antaa:

Ihmislääkkeet:
Johanna Tervo, jaostopäällikkö, myyntilupakoordinaattori, johanna.tervo(a)fimea.fi
Veera Torkko-Huuskonen, jaostopäällikkö, myyntilupakoordinaattori, veera.torkko-huuskonen(a)fimea.fi

Eläinlääkkeet: Virve Aromaa. jaostopäällikkö, myyntilupakoordinaattori, virve.aromaa(a)fimea.fi

Sähköpostiviesti pyydetään otsikoimaan seuraavasti: DCP RMS request for API (kyseessä oleva vaikuttava aine).

Varauspyyntöjen käsittely

Fimea käsittelee varauspyynnöt noin kahden viikon kuluessa pyyntöjen vastaanottoajan päättymisestä. Hakijan on noudatettava sovittua aikataulua.

Myyntiluvat / Myyntilupahakemus / Suomi viitemaana DC-prosessissa (Lue lisää)