Kliinisten lääketutkimusten transitio

Kliinisten lääketutkimusten transitio

Kliinisten lääketutkimusten EU-asetuksen (536/2014) mukainen siirtymäaika päättyy 30.1.2025. Kliiniset lääketutkimukset, jotka on aloitettu lääketutkimusdirektiivin mukaisina ja joissa on vähintään yksi aktiivinen keskus vielä 30.1.2025 jälkeen, tulee siirtää EU-asetuksen mukaisiksi eli tehdä transitio siten, että siirto on hyväksytty viranomaisessa eli Fimean ja Tukijan toimesta CTIS-portaalissa viimeistään 30.1.2025. 
Aktiiviseksi keskukseksi katsotaan ne tutkimuspaikat, joissa on menossa protokollan mukainen hoito tai seuranta niin, että potilaaseen ollaan yhteydessä tutkimuspaikasta (esimerkiksi puhelinsoitolla) tai hän tulee fyysisesti tutkimuspaikkaan seurantakäynnille protokollan mukaisesti. Jos seuranta tapahtuu protokollan mukaan niin, että tieto saadaan vain rekistereistä, ei transitiota tarvitse tehdä.                                                                                                                                         
Lisätietoa siirtymäkaudesta ja tutkimuksen siirtämisestä asetuksen mukaiseksi löytyy:

 • Euroopan komission EudraLex – Volume 10 - sivuston Kysymyksiä ja vastauksia (CLINICAL TRIALS REGULATION (EU) NO 536/2014 QUESTIONS & ANSWERS) -dokumentista. 
 • Clinical Trials Coordination Group (CTCG) on koonnut ohjeistuksen (Best Practice Guide) ja
 • Clinical Trials Advisory Group (CTAG) ohjeen (pdf) Guidance for the Transition of clinical trials from the Clinical Trials Directive to the Clinical Trials Regulation direktiivin mukaisen kansainvälisen tutkimuksen siirtämisestä asetuksen mukaiseksi. 
 • Lisäksi löytyy myös templaatti (pdf, englanniksi) transitiotutkimusten saatekirjeeseen.   
 • Fimean ohje transitiosta löytyy tästä (pdf).
 • Ohje kun tehdään ensimmäinen oleellinen muutos transitioituun tutkimukseen

Nopeutettua aikataulua hakemuksen käsittelyssä voidaan noudattaa, jos transitiohakemus on toimitettu CTIS-portaaliin viimeistään 16.10.2024. Nopeutetussa aikataulussa käsittelyaika on 22 päivää, mikäli hakemuksessa on toimitettu kaikki tarvittavat asiakirjat. 
EU-asetuksen siirtymäajan päättymisen jälkeen kliinisten lääketutkimusten suorittamista direktiivin mukaisina ei saa enää jatkaa. Mikäli transitio ei ole hyväksyttynä 30.1.2025 mennessä, mutta direktiivitutkimus jatkuu vielä tämän ajankohdan jälkeen, tutkimuksen katsotaan olevan vaatimusten vastainen. Viranomainen joutuu tällöin puuttumaan vaatimusten vastaisesti suoritettavien tutkimusten jatkumiseen.

Läpinäkyvyyden osalta sponsorin tulee arvioida, mitkä dokumentit voivat olla kokonaan julkisia ja mistä tulee tehdä erikseen muokattu versio, josta on peitetty esimerkiksi liikesalaisuuksiksi katsottuja kohtia. Lomakepohjien päivityksiä ei tässä vaiheessa tarvita eikä myöskään jälkikäteen tarvitse tehdä tutkimuspaikkojen soveltuvuuskaavaketta jo olemassa olevista keskuksista. Lue lisää: https://fimea.fi/-/paivityksia-kliinisten-laaketutkimusten-transitio-ohjeeseen

 

Direktiivin 2001/20/EY mukaiset kliiniset lääketutkimukset 31.01.2023 – 30.1.2025

Direktiivin (2001/20/EY) ja sen nojalla annettujen kansallisten säädösten nojalla käsitellyt kliiniset lääketutkimukset voivat jatkua ko. säädösten mukaisina siirtymäkauden ajan. Tällöin niissä noudatetaan mm. Fimean määräystä 8/2019.

Kliinisten lääketutkimusten asetuksessa 536/2014 määritetään kolmen vuoden siirtymäkausi seuraavasti:

 • 31.1.2022 – 30.01.2023

Toimeksiantaja voi jättää uuden kliinisen lääketutkimuksen viranomaisen käsittelyyn joko asetuksen mukaisesti CTIS-järjestelmään tai direktiivin 2001/20/EY mukaisesti vain kansalliseen käsittelyyn. 

 • 31.01.2023 alkaen

Kaikki uudet kliiniset lääketutkimukset käsitellään asetuksen mukaisesti eli ne tulee jättää viranomaisen arvioon CTIS-järjestelmässä.

 • 31.01.2023 – 30.01.2025

Direktiivin mukaan kansallisesti jätettyihin tutkimuksiin tuleva materiaali (muutos- ja päättymisilmoitukset, vuosiraportit, tulokset) käsitellään direktiivin mukaisesti. 

Direktiivin mukaisten tutkimusten tutkimussuunnitelman olennaisista muutoksista ja tutkimuksen päättymisestä ilmoittaminen

Tutkimussuunnitelman olennaisista muutoksista täytetään Euroopan komission sivuilla oleva kaavake (Substantial Amendment Notification Form) ja tutkimuksen päättyessä kaavake päättymisestä (Declaration of the End of Trial Form).

Mikäli EudraCT-lomakkeen tiedot päivittyvät, päivitetty lomake (pdf- ja xml-muodoissa) liitetään seuraavaan muutosilmoitukseen.

Ilmoituslomakkeen täytössä kannattaa muistaa seuraavat seikat:

 • Vaikka lomake on englanninkielinen, sen voi täyttää suomeksi tai ruotsiksi.

 • Siirryttäessä lomakkeen näytöstä toiseen on käytettävä lomakkeen omia Next, Done ja Return -näppäimiä, ei internet-selaimen navigointinäppäimiä. Ilmoituslomakkeen kohtia (CTA Sections) A-H klikkaamalla pääsee täyttämään lomaketta.

 • Sähköiseen lomakkeeseen kirjoitetut tiedot kannattaa tallentaa usein omalle tietokoneelle päävalikon toiminnoilla Save as XML.

 • Lomakkeessa vihreällä pallolla merkattuihin kohtiin syötetty tieto tulee julkiseksi EU:n kliinisten lääketutkimusten rekisterissä.

Jos tehdään muuta kuin kaupallista tutkimusta lääkkeillä, joilla on myyntilupa Suomessa, voi EudraCT-ilmoituslomakkeen täytössä noudattaa yksinkertaistettua ohjetta. Ohjeessa on mainittu riittävät vähimmäistiedot, muitakin tietoja voi halutessaan antaa.

Ohjeita ilmoitulomakkeen täyttämiseen myös EudraCT Help (englanninkielinen).

EudraCT-lomake tallennetaan .xml- ja .pdf-tiedostoina. Muutosilmoituksen mukana Fimealle toimitetaan sähköisesti .xml-muotoinen sekä allekirjoitettu ilmoituslomake. Molemmat muodot tallennetaan myös itselle myöhempää käyttöä varten.
Fimea tarkastaa tiedot ja toimittaa ne EU viranomaisen EudraCT-tietokantaan.

Laskutustiedot

Laskutusta varten muutosilmoitukseen tulee liittää laskutettavan tiedot mahdollisine viitetietoineen. Laskutettavan tietojen ilmoittamiseen voi katsoa mallia Fimean verkkosivulta Maksut ja laskut, Lomake asiakastietojen ilmoittamiseen.

Käsittelymaksua ei peritä, kun kyseessä on ilman ulkopuolista rahoitusta tai julkisen terveydenhuollon toimintayksikön, korkeakoulun, tutkimuslaitoksen tai muun julkisen tai yleishyödyllisen yhteisön rahoituksella toteutettava tutkijalähtöinen tutkimus. Näissä tapauksissa tutkimusilmoitukseen on liitettävä vapaamuotoinen selvitys siitä, ettei tutkimus saa ulkopuolista rahoitusta. Ulkopuolisena rahoituksena ei pidetä tutkimusta varten saatuja maksuttomia lääkkeitä.

Direktiivin mukaisen tutkimuksen siirtämisestä CTIS-portaaliin EU asetuksen mukaiseksi ei peritä käsittelymaksua.

Siirtymäkauden tutkimuksissa käsittelymaksut ovat STMn asetuksen 1282/2023 mukaiset (tullut voimaan 01.01.2024).

VHP (Voluntary Harmonisation Procedure)

VHPn läpikäyneet kliiniset lääketutkimukset voivat jatkaa direktiivin mukaisina tutkimuksina siirtymäkauden ajan. Toimeksiantaja voi halutessaan siirtää tutkimuksen CTIS-järjestelmään EU asetuksen mukaiseksi. Siirto täytyy tehdä viimeistään silloin, jos tutkimus jatkuu siirtymäkauden yli. 

Direktiivin mukaisten tutkimusten tutkimustulosten toimittaminen

Toimeksiantajan tai tutkimuksesta vastaavan henkilön on annettava selvitys tutkimuksen tuloksista Fimealle viimeistään vuoden kuluessa sen päättymisestä. Jos tutkittavien joukossa on ollut alle 18-vuotiaita henkilöitä ja jos toimeksiantaja on tutkimuslääkkeen myyntiluvan haltija, on selvitys annettava kuuden kuukauden kuluessa. Selvitys tulee antaa yhteenvedon, synopsiksen tai eripainoksen muodossa tai kirjallisesti muulla vastaavalla tavalla. Täydelliset tutkimustiedot sisältävä laaja tutkimusraportti tulee toimittaa vain Fimean pyynnöstä.
Lisäksi tulokset tulee toimittaa EU:n kliinisten lääketutkimusten rekisteriin. Toimeksiantajan tulee rekisteröityä Euroopan lääkeviraston EudraCT:hen tulosten toimittajaksi. Ennenaikaisesti tai ennen 21.7.2013 päättyneiden aikuisilla tehtyjen tutkimusten tulokset voidaan toimittaa EMA:n rekisteriin pdf-tiedostoina. Lisätietoa tulosten toimittamisen laajuudesta löytyy tästä taulukosta.
Tarkemmat tiedot tulosten toimittamisesta löytyvät EMA:n kotisivuilta.
Tutkimustuloksia voi toimittaa EudraCT-tietokantaan myös siirtymäkauden jälkeen.

Materiaalin toimittaminen Fimeaan

Direktiivin mukaisten tutkimusten materiaali toimitetaan Fimeaan CESPin kautta tai Fimean Turvapostilla. Ohjeita materiaalien toimittamiseen: Kliinisten lääketutkimusten aineiston lähettäminen sähköisenä Fimeaan (pdf).