Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito

Uusi, päivitetty Turvallinen lääkehoito -opas julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa helmikuussa 2021. Opas päivitettiin Fimean koordinoimassa projektissa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Valviran ja Aluehallintovirastojen kanssa.

Oppaan tavoitteena on tukea kaikkia lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä turvallisen lääkehoidon varmistamisessa. Oppaan liitteenä on lääkehoitosuunnitelman mallipohja.

Tällä sivustolla julkaistavat oppaan käyttöä tukevat materiaalit ja usein kysytyt kysymykset on toteutettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Valviran, Aluehallintovirastojen sekä Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen kanssa.

Tunnetko Turvallinen lääkehoito -oppaan? -video 1


video 1 suomi, englanninkielinen tekstitys 

Är du redan bekant med Handboken Säker läkemedelsbehandling? video 1
video 1 ruotsi, ruotsinkielinen tekstitys 

Lääkitysturvallisuus -video 2

video 2 suomi, suomenkielinen tekstitys 
video 2 suomi, ruotsinkielinen tekstitys 
video 2 suomi, englanninkielinen tekstitys 

Lääkehoidon riskeihin voi varautua -video 3

video 3 suomi, suomenkielinen tekstitys 
video 3 suomi, ruotsinkielinen tekstitys 
video 3 suomi, englanninkielinen tekstitys 

Lääkehoidon osaaminen -video 4

video 4 suomi, suomenkielinen tekstitys 
video 4 suomi, ruotsinkielinen tekstitys 
video 4 suomi, englanninkielinen tekstitys 

Infograafi

Lääkehoitosuunnitelman jalkauttamisen tarkistuslista (pdf)

Turvallisen lääkehoidon opas tutuksi -webinaaritallenne 16.3.2021

Webinaari farmasian ammattilaisille 9.11.2021

Yhteistyön merkitys turvallisen lääkehoidon toteutumisessa (pdf)
Leena Reinikainen, kehittämissuunnittelija, Fimea 

Webinaari lääkäreille 27.10.2021 

Lääkäri ja turvallinen lääkehoito (pdf)
Kirsti Tolonen, ylilääkäri, Valvira

Turvallinen lääkehoito-opas (pdf)
Emilia Laukkanen, projektikoordinaattori, projektipäällikkö, Fimea

Turvallinen lääkehoito - Fimean rooli lääkehoidon valvonnassa ja ohjauksessa (pdf)
Eija Särkkä, yliproviisori, Fimea

Usein kysytyt kysymykset aihepiireittäin: