Lääkehoitojen arviointi (HTA)

Hoidollinen ja taloudellinen arvo

Fimea tuottaa ja kokoaa lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja ja koordinoi tätä koskevaa yhteistyötä. Arvioinneissa tiivistetään ja arvioidaan tutkimusnäyttöä lääkehoidon hyödyistä, haitoista, kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta muihin hoitovaihtoehtoihin verrattuna. Tutkimusnäytön kokoamisessa ja arvioinnissa hyödynnetään terveysteknologian arvioinnin lähestymistapoja (HTA, health technology assessment). Toiminnan pääasiallinen tarkoitus on informoida päätöksentekoa.

Toiminnan painopiste on uusien sairaalalääkkeiden arvioinnissa.  Lisäksi Fimea voi tuottaa erilaisia arviointeja ja arviointikoosteita arvioinnin aiheesta ja käyttötarkoituksesta riippuen. Arvioitavilla lääkkeillä on oltava Fimean tai Euroopan komission myöntämä myyntilupa.  

Lääkehoitojen arvioinnissa Fimea tekee yhteistyötä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO), Kansallisen HTA-koordinaatioyksikön (FinCCHTA), sairaanhoitopiirien, kliinisten asiantuntijoiden sekä muiden kansallisten sidosryhmien kanssa. Fimea tekee myös kansainvälistä arviointiyhteistyötä pohjoismaisessa FINOSE-verkostossa ja eurooppalaisessa EUnetHTA-verkostossa.

HTA sininen boksi

Lisätietoa:

Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, puh. 029 522 3516

Antti Hyvärinen, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3515

Jarno Kotajärvi, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3555

Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3521

Essi Grönholm, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3340

Marko Lamminsalo, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3668

Janika Nättinen, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3560

Pia Nousiainen, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3570

Atte Rahkonen, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3571

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].