Mitä lääkkeitä saan ottaa mukaan matkalle?

Mitä lääkkeitä saan ottaa matkalle?

Useilla mailla on lääkkeiden tuontiin liittyviä rajoituksia. Maahan tuotavaa sallittua lääkemäärää voi olla rajoitettu ja joidenkin lääkkeiden tuonti voi olla jopa kielletty. Maahan tuotaessa saatetaan edellyttää esimerkiksi reseptiä tai lääkärintodistusta. Ennen matkalle lähtöä ota selvää, millaisia rajoituksia kohdemaasi on asettanut lääkkeiden maahantuontiin.

Voit ottaa selvää tuontirajoituksista esimerkiksi:

Jos oleskelet kohdemaassa pidemmän aikaa kuin sinne on sallittua tuoda käyttämiäsi lääkkeitä, voit joutua hankkimaan lääkkeitä lisää paikan päältä. Jos joudut hankkimaan reseptilääkkeen hankkimista varten paikallisen reseptin, ota lääkäriä varten mukaan yhteenveto lääkityksestäsi (esimerkiksi tuloste sähköisistä lääkemääräyksistä Omakanta-palvelusta) ja terveydentilaasi liittyvät tiedot, kuten diagnoositiedot tai kopio hoitokertomuksesta. Suomessa annetulla eurooppalaisella lääkemääräyksellä voit hankkia reseptilääkkeitä toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa ja Sveitsissä. Lisätietoja eurooppalaisesta lääkemääräyksestä löytyy sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla. 

Otathan huomioon, että kotimaasta lähetettyjen lääkkeiden vastaanottaminen kohdemaassasi voi olla rajoitettua tai kiellettyä.

Jos matkustat Schengen-alueella ja otat mukaasi huumausaineeksi luokiteltuja lääkkeitä, tarvitset ns. Schengen-todistuksen. Todistuksen antaa apteekki.

Tutustu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemaan matkailijan terveysoppaaseen.

Kotimaahan palatessasi ota huomioon Suomea koskevat lääkkeiden tuontirajoitukset.