Kliiniset lääketutkimukset

Kliiniset lääketutkimukset

Lääketieteen uudet keksinnöt testataan kliinisillä lääketutkimuksilla, kun ne ovat selvinneet alkuvaiheen karsinnan. Aivan ensimmäistä ideaa uudesta lääkemolekyylistä testataan ensin työkalumolekyyleillä, minkä jälkeen mallinnetaan tietokoneella sen sitoutumista tarkoitettuun kohteeseensa. Sopivista molekyyliperheistä tehdään kemiallisia yhdisteitä, joista jalostetaan muutama pääkehityskohde. Mikäli tämän jälkeen tehtävissä turvallisuuskokeissa ei ilmene ongelmia, lääkemolekyyli siirtyy ihmistutkimuksiin.

Kliininen lääketutkimus ihmisillä jaetaan perinteisesti neljään vaiheeseen eli faasiin: 

  1. Vaiheen yksi tutkimuksissa selvitetään lääkkeen käyttäytymistä ihmisissä (farmakokinetiikka) ja miten lääke vaikuttaa kehoon (farmakodynamiikka). Riippuen lääkkeestä, ensimmäisen vaiheen tutkimukset voivat tapahtua terveillä vapaaehtoisillakin. 
  2. Vaiheen kaksi tutkimuksissa pyritään etsimään paras annos tasapainottamalla tehoa ja haittavaikutuksia. 
  3. Vaiheessa kolme optimoitu annos vielä varmistetaan ja tehoa vertaillaan johonkin nykyiseen standardihoitoon. Vaiheen kolme tutkimus on usein lääkkeen myyntiluvan perusta. 
  4. Vaiheen neljä tutkimus tarkoittaa myyntiluvan jälkeistä tutkimusta, jossa pyritään selvittämään, ketkä tosiallisesti saavat lääkkeestä parhaan hyödyn ja miksi näin tapahtuu.

Kliiniset lääketutkimukset arvioidaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan Suomessa käynnissä olevaan tutkimukseen, löydät osallistujia hakevat tutkimukset ja tutkijoiden tai tutkimuspaikkojen yhteystiedot Fimean verkkosivulta ”Osallistujia hakevat lääketutkimukset”.

Tutkimukset on ryhmitelty sairauksien mukaan. Ylätasolta löytyy sairausryhmä (esimerkiksi syöpä), jonka alla siihen kuuluva sairaus (esimerkiksi rintasyöpä). Sairauden alta avautuvista valikoista löytyvät varsinaiset tutkimukset. Tutkimusten laittaminen sivulle on vapaaehtoista tutkimuksen toimeksiantajille, mutta kaikille tutkimuksille annetaan siihen mahdollisuus.