Laitteiden kliiniset tutkimukset

Lääkinnällisillä laitteilla tehtävät kliiniset tutkimukset

Lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 mukaan kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan järjestelmällistä tutkimusta, johon osallistuu yksi tai useampia tutkittavia henkilöitä ja jonka tarkoituksena on arvioida laitteen turvallisuus tai suorituskyky. Kaikkia lääkinnällisillä laitteilla tehtäviä kliinisiä tutkimuksia koskevat yleiset MD-asetuksen liitteen XV luvussa I esitetyt vaatimukset. 

Kaikki MD-asetuksen mukaiset lääkinnällisillä laitteilla tehtävät kliiniset tutkimukset tulee ilmoittaa Fimealle. Suurimmalle osalle tutkimuksista tulee hakea lupaa Fimealta. Osa tutkimuksista taas käsitellään ilmoitusmenettelyn kautta.

  • Jos kyseessä on kliininen tutkimus CE-merkitsemättömällä lääkinnällisellä laitteella tai kliininen tutkimus CE-merkinnällä varustetulla laitteella käyttötarkoituksen ulkopuolelle jäävien seikkojen osalta ja tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään laitteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, haetaan Fimealta lupaa kliiniselle tutkimukselle MD-asetuksen artiklan 62 mukaisesti
  • Jos kyseessä on tutkimus, jonka tuloksia ei tulla hyödyntämään tutkittavan laitteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa (esimerkiksi CE-merkityllä laitteella tehtävä tutkijalähtöinen tutkimus   tai vielä CE-merkitsemättömällä laitteella tehtävä varhaisen pilottivaiheen tutkimus), haetaan tutkimukselle Fimealta lupaa MD-asetuksen artiklan 82 mukaisesti. Artiklan 82 mukaisista tutkimuksista on määrätty tarkemmin laissa 719/2021 sekä Fimean määräyksessä 1/2022. 
  • Jos kyseessä on CE-merkityllä laitteella tehtävä, markkinoille saattamisen jälkeinen seurantatutkimus, johon liittyy ylimääräisiä raskaita ja/tai invasiivisia toimenpiteitä, ilmoitetaan tutkimus Fimealle MD-asetuksen artiklan 74(1) mukaisesti. Mikäli artiklan 74(1) kuvaus ei sovellu tutkimukseen, saattaa tutkimus olla artiklan 82 mukainen. 

Tarkempaa tietoa eri hakupoluista löytyy ohjeesta: MDCG 2021-6.

Usein kysytyt kysymykset lääkinnällisillä laitteilla tehtävistä kliinisistä tutkimuksista

Lisätietoa