Pandemia

Pandemia

2000-luvulla on ollut kaksi pandemiaa: sikainfluenssapandemia vuosikymmen sitten ja keväällä 2020 uuden koronaviruksen SARS-CoV-2:n aiheuttama pandemia. YK:n alainen Maailma terveysjärjestö WHO antaa pandemiajulistuksen.

Influenssapandemia

Influenssapandemiasta puhutaan, kun influenssaviruksen aiheuttama influenssa leviää ympäri maailmaa. Tällöin influenssaan sairastuu ja mahdollisesti kuolee ihmisiä huomattavasti enemmän kuin jokavuotisessa influenssaepidemiassa.

Pandemian jälkeen yleensä uusi virustyyppi syrjäyttää aiemman virustyypin ja siitä tulee kausi-influenssavirus. Näin on käynyt esimerkiksi pandeemiselle influenssa A(H1N1):lle eli sikainfluenssalle, joka vuosikymmen sitten aiheutti pandemian.

COVID-19 pandemia

Joulukuussa 2019 kiinalaisesta Wuhanin kaupungista alkanut uuden koronaviruksen SARS-CoV-2:n aiheuttama epidemia levisi maaliskuussa 2020 WHO:n julistamaksi maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. SARS-CoV-2 aiheuttaa COVID-19 -nimistä uutta tartuntatautia.

Koronavirukset ovat tavanomaisia nuhakuumeen aiheuttajia. Muita aikaisempi vakavia, myös kuolemaan johtavia infektioita aiheuttaneita koronaviruksia ovat olleet SARS- (eli Severe Acute Respiratory Syndrome) ja MERS (eli Middle East Respiratory Syndrome)-koronavirukset. SARS - ja MERS-epidemiat onnistuttiin rajoittamaan niin, etteivät ne päässeet leviämään pandemiaksi.

Remdesiviiri on saanut Euroopassa ehdollisen myyntiluvan COVID-19 -tautiin ensimmäisenä lääkevalmisteena nopeutetun myyntilupaprosessin kautta. Monia lääkevalmisteita tutkitaan tällä hetkellä COVID-19 -tautiin. Myös useita rokotteita COVID-19 -tautia vastaan on kehitteillä.

Fimean tehtävät pandemiaan varauduttaessa ja pandemian aikana

Fimea huolehtii lain mukaan lääkehuollon yleiseen varautumiseen liittyvistä asioista STM:n suuntaviivojen ja painopisteiden mukaisesti ja huolehtii myös muista lakisääteisistä tehtävistään pandemian aikana.

Fimean toiminta pandemian hallinnassa:

  • valvoo ja ohjaa toimivaltaisena viranomaisena toimijoita lääkehuollon ja terveydenhuollon toimivuuden varmistamiseksi sekä lääkkeiden saatavuuden ja riittävyyden turvaamiseksi
  • vastaa toimivaltaisena viranomaisena lääkkeiden myyntilupamenettelyistä ja lääketurvatoiminnasta
  • seuraa lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutuksia (rokotteiden haittavaikutusseurantaa tehdään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa)
  • seuraa ja arvioi lääkkeiden saatavuutta sekä avustaa STM:ää, THL:ää sekä HVK:ta lääkkeiden sekä lääkinnällisten laitteiden varmuusvarastointia koskevissa asioissa
  • antaa asiantuntijatukea lääkkeisiin, kudos- ja verivalmisteisiin sekä lääkinnällisiin laitteisiin liittyvissä kysymyksissä
  • Fimealla on valmiudet kerätä yhteen reaaliaikaiset tiedot kansallisesta lääkkeiden varastotilanteesta (lääketukut, sairaala-apteekit, apteekit) ja hyödyntää tietoja lääkkeiden riittävyyden ennustamiseksi.